Aktualności

Rybitwy i mewy śmieszki kolejnymi „beneficjentami” inwestycji Urzędu Morskiego w Gdyni

  • 17 listopada 2022
Modernizacja układu falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku – kwiecień 2021 roku. Fot. Wykonawca Kontraktu
Modernizacja układu falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku – kwiecień 2021 

Port Gdańsk poinformował o efektach działań w zakresie przenosin kolonii rybitw rzecznych i mew śmieszek na „Ptasią Wyspę”. Zakończyły się one sukcesem. Ptaki zadomowiły się już na dobre na falochronie wschodnim w Porcie Północnym, a ich młode uzyskały lotność i opuściły kolonię.

„Ptasia Wyspa” (platforma dla ptaków) powstała w ramach projektu „Modernizacja układu falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku”.  Nieco ponad rok temu informowaliśmy o zakończeniu głównej części prac hydrotechnicznych tego dużego przedsięwzięcia. Wtedy to Urząd Morski w Gdyni dokonał odbioru technicznego zasadniczej części prac, wchodzących w zakres modernizacji układu falochronów w Porcie Północnym.

- Dzięki realizacji tej inwestycji, operacyjność i wydajność Portu Północnego stanie się jeszcze bardziej niezależna od warunków pogodowych. Podniesiony zostanie również poziom bezpieczeństwa i zdolność eksploatacyjna portu, co niewątpliwie wpłynie na zwiększenie jego atrakcyjność w oczach operatorów" – mówił wówczas Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zachęcamy do obejrzenia filmu pokazującego efekt przenosin ptasiej kolonii:

https://www.portgdansk.pl/wydarzenia/ptasia-wyspa-na-falochronie-w-porcie-gdansk-rajem-dla-rybitw-i-mew-smieszek/

Prace zrealizowane w ramach całej inwestycji Urzędu Morskiego w Gdyni to:

  • budowa nowego falochronu osłonowego na przedłużeniu dotychczas istniejącego falochronu wyspowego (całkowita długość nowej konstrukcji wynosi 853 m)
  • budowa platformy dla ptaków, zlokalizowanej pomiędzy istniejącym wcześniej falochronem wyspowym, a jego przedłużeniem
  • budowa nowego "Południowo - Wschodniego" falochronu (o długości 826 m).

Wartość prac zakończonych we wrześniu 2021 roku to 606 756 175 zł.

A tak przedstawiały się etapy budowy falochronów:

Prace prowadzone były zgodnie z przyjętym harmonogramem, wykonawca wywiązał się z kontraktu terminowo. Najciekawszym rozwiązaniem podczas tej budowy było zastosowanie 38 skrzyń pływających o wymiarach około 40 na 10m i wysokości 13,4m, posadowionych na rzędnej -12,4 m. Skrzynie były specjalnie prefabrykowane na pontonie zanurzalnym, który został sprowadzony z Hiszpanii i zaadoptowany do potrzeb tego projektu – relacjonowała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. technicznych i jednocześnie pełnomocnik dyrektora ds. realizacji projektu.

Projekt pod nazwą "Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku" realizowany jest przez Urząd Morski w Gdyni od 2016 roku. Jego planowane zakończenie to rok 2023, a całkowita wartość wynosi 795 mln zł, w tym 85% dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w Porcie Północnym w Gdańsku na terenie około 232 ha (w tym powierzchnia prac czerpalnych to 145 ha).

W ramach tego projektu, Urząd Morski w Gdyni kontynuuje obecnie remont falochronu wyspowego północnego (o długości 1625 m) oraz roboty czerpalne na projektowanych torach wodnych i obrotnicach wraz z odpowiednim rozmieszczeniem oznakowania nawigacyjnego i odkładaniem urobku na plażach Zatoki Gdańskiej oraz od strony otwartego morza.

 

27 stycznia 2023

Zawiadomienie o pierwszym spotkaniu konsultacyjny…

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wraz z Wykonawcami zapraszają na pi…

20 stycznia 2023

Rozpoczyna się zasilanie brzegu morskiego piaskie…

W ramach prac, prowadzonych przez Urząd Morski w Gdyni na torze wodny…