Aktualności

Rozpoczyna się zasilanie brzegu morskiego piaskiem z prac na torze wodnym do Portu Gdynia

  • 20 stycznia 2023
Prace refulacyjne Gdynia Babie Doły

 

W ramach prac, prowadzonych przez Urząd Morski w Gdyni na torze wodnym do Portu Gdynia, rozpoczyna się odbudowa plaż w rejonie Gdyni i Gminy Kosakowo. W pierwszej kolejności wzmocnione zostaną odcinki brzegu w Babich Dołach i Mechelinkach, a następnie w Rewie. Zakończenie robót refulacyjnych na plażach najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców i turystów oraz na odcinkach, gdzie plaży aktualnie nie ma, planowane jest jeszcze przed wakacjami. Ich harmonogram w dużej mierze zależny jest również od warunków pogodowych.

- Łączna kubatura robót czerpalnych w ramach modernizacji toru wodnego do gdyńskiego portu wynosi 3,5 mln m3,  z czego ok. 650 tys. zostanie wbudowane w brzeg morski w celu jego wzmocnienia przed erozją. Odcinek linii brzegowej o długości około sześciu kilometrów, wskazany w ramach tego projektu, zostanie poddany refulacji po raz pierwszy w historii. Wymaga on ochrony z uwagi na silną erozję, a w przypadku Rewy, również zagrożenie powodziowe -powiedział Robert Mokrzycki, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Prace na odcinku linii brzegowej Babie Doły, z uwagi na uwarunkowania środowiskowe, podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy potrwa do końca lutego i obejmie odcinek o długości ok. 600 m od torpedowni w kierunku Oksywia. Na pozostałym odcinku, na którym plaży aktualnie nie ma lub jest szczątkowa, prace będą prowadzone od czerwca. Łącznie w rejonie Babich Dołach brzeg zostanie wzmocniony piaskiem w ilości ok 400 tys. m3, co pozwoli uzyskać plażę o szerokości ok. 70 m (obecnie ma ona od 5 do 10 m, a fragmentami nie mam jej wcale). Refulacja w Mechelinkach powinna rozpocząć się w lutym, a w Rewie na przełomie maja i czerwca.

O pracach głównych, wchodzących w zakres robót na torze podejściowym do Portu Gdynia, mówiła Joanna Bartkowiak, Zastępca Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji w Urzędzie Morskim w Gdyni - Tor wodny po zakończeniu prac na długości  3,7 km będzie miał szerokość w dnie 280 m i głębokość 17 m. Przebudowie  i rozbudowie ulegnie również wejście główne do Portu. Wzdłuż głowic falochronu Głównego Wschodniego w części południowej i wschodniej, po obydwu jego stronach oraz od czoła, wbita zostanie stalowa ścianka szczelna, co pozwoli na pogłębienie toru do 17 m i poszerzenie wejścia głównego do Portu Gdynia. W ramach Inwestycji wykonane zostanie nowe oraz przebudowane istniejące oznakowanie nawigacyjne na torze podejściowym i w wejściu do Portu.

Jest to jeden z trzech etapów projektu, prowadzonego wspólnie przez Urząd Morski w Gdyni i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Pozostałe dwa etapy, realizowane przez ZMPG S.A to:

  • rozbudowa Obrotnicy nr 2 z przebudową Nb. Gościnnego
  • oraz pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia.

- Obecnie do gdyńskiego portu mogą wchodzić statki o maksymalnym zanurzeniu 13 metrów i długości do 340 metrów.  Trwające prace znacząco poprawią te parametry i wraz z dwoma pozostałymi częściami, realizowanymi przez Zarząd Portu, wpłyną na dalsze zwiększanie atrakcyjności Portu i wzrost ilości przeładowywanych w nim ładunków. Zapewnienie bezpiecznej i efektywnej infrastruktury dostępowej od strony morza jest dla nas priorytetem. Po zakończeniu będziemy mieli „trasę szybkiego ruchu” do Portu, umożliwiającą zawijanie statków do 400 m długości – powiedział Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Wartość projektu wynosi 126 965 798,95 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 107 904 065,97 PLN. Całość prac, związanych z modernizacją toru wodnego powinna zakończyć się do końca roku. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. – Lider, Rohde Nielsen A/S – Partner i Van den Herik Kust-en Oeverwerken B.V. – Partner.

1 lipca 2024

150 mln zł na zabezpieczenie przed powodzią brzeg…

24 czerwca br. Urząd Morski w Gdyni podpisał z Narodowym Funduszem Oc…

28 czerwca 2024

Dni otwarte Ochrony Wybrzeża w Jelitkowie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni serdecznie zaprasza do zwiedzania t…