Aktualności

Pierwszy etap prac refulacyjnych w Orłowie zakończony

  • 6 lipca 2022

Pierwszy z dwóch etapów prac, związanych z zasileniem orłowskiego brzegu, został zakończony. Jest to największa refulacja w historii Orłowa, brzeg docelowo zostanie wzmocniony 250 tys. m3 piasku. Właśnie z uwagi na tę ilość roboty zostały podzielne na dwa etapy – pierwszy (już zakończony) oraz drugi, który rozpocznie się w drugiej połowie sierpnia.

fot. MH, Urząd Morski w Gdyni

Piasek, w ilości około 100 tys. m3, który dotychczas pojawił się na odcinku od molo w kierunku Sopotu, pochodzi z robót pogłębiarskich przy modernizacji układu falochronów Portu Północnego w Gdańsku. Refulacja jest jednym z dodatkowych elementów tej dużej inwestycji hydrotechnicznej, wartej 795 mln (w tym 85% dofinansowania UE). Nowe falochrony zostały już wybudowane, a obecna refulacja wykonywana jest „przy okazji” prac obejmujących budowę podeściowego toru wewnętrznego oraz obrotnicy. Harmonogram wcześniej zaplanowanych robót refulacyjnych został nieco zmodyfikowany, tak, aby prace w Orłowie wykonać przed rozpoczęciem działalności Sceny Letniej Teatru Miejskiego w Gdyni- udało się to i dzięki temu scena już funkcjonuje. Wykonawcą tych prac jest firma PRCiP, w ramach konsorcjum Rohde Nielsen A/S, DC Industrial N.V i Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

Co roku, w ramach wieloletniego Programu ochrony brzegów morskich, Urząd Morski w Gdyni prowadzi działania w zakresie ochrony wybrzeża. Regularnie zasilany jest np. Półwysep Helski – w tym roku zasilona została m.in. Jastarnia. Często te działania połączone są z utrzymywaniem właściwych parametrów torów wodnych, gdzie z prac podczyszczeniowych pozyskiwany jest piasek, nadający się do wbudowania w brzeg morski. Takim materiałem Urząd dysponuje również przy okazji dużych projektów hydrotechnicznych, w ramach których prowadzone są prace czerpalne. Po przebadaniu pod kątem występowania zanieczyszczenia, taki piasek wbudowywany jest w brzeg morski dla jego wzmocnienia przed erozją i tym samym zabezpieczenia infrastruktury w pasie nadbrzeżnym.

W tym roku, w ramach modernizacji układu falochronów Portu Północnego w Gdańsk, Urząd dodatkowo dysponować będzie ok. 3 mln m3 urobku, nadającego się do zasilenia polskiego wybrzeża.  Miejscami wskazanymi do zasilenia, oprócz Orłowa, są także:  Kuźnica, Brzeźno i Westerplatte, Jastrzębia Góra, Ostrowo i Karwieńskie Błota. Jak zawsze przy tego typu pracach, harmonogram uzależniony jest od kilku czynników – przed wszystkim warunków pogodowych oraz decyzji środowiskowej, która nie we wszystkich terminach pozwala na prowadzenie robót.

Prace związane z zagospodarowaniem urobku z pogłębiania toru wodnego i budowy obrotnicy w gdańskim porcie nie będą prowadzone w miesiącach wakacyjnych – jeżeli w danym miejscu prace nie zostały ukończone przed wakacjami, kontynuowane będą od drugiej połowy sierpnia.   

Działania związane ze sztucznym zasilaniem są powszechnie stosowaną na świecie metodą wzmacniania i ochrony brzegów morskich.

Refulacja Orłowo 2022 przy molo
fot. MH, Urząd Morski w Gdyni

22 września 2023

Udane wodowanie URSY

We wtorek, 19 września br. zwodowano kolejny statek specjalistyczny, …

28 sierpnia 2023

Szczęśliwa trzynastka Bałtyckiego Maratonu Brzegi…

W sobotę, 26 sierpnia maratończycy spotkali się w Jastarni na XIII Ba…