Aktualności

Neutralizacja niewybuchów z okresu II wojny światowej, zalegających w Porcie Gdynia

  • 3 października 2022

Aktualizacja: z uwagi na warunki pogodowe, neutralizacja dwóch min morskich została przesunięta z 7 i 10.10.br. na 12 i 13.10.br. (ostateczny termin zależny jest od pogody - należy śledzić alerty RCB)

W dniach 4-7.10 oraz 10.10.2022r. odbędzie się neutralizacja niewybuchów z okresu II wojny światowej, zalegających w Porcie Gdynia. W związku z akcją, ustanowiono następujące strefy bezpieczeństwa:

  • w dniach 4-6.10 na Zatoce Gdańskiej: od linii brzegowej na odcinku Babie Doły – Sopot do 11 km w głąb morza (przebywanie w wodzie w godzinach operacji zagraża życiu i zdrowiu)
  • w dniach 7.10 i 10.10 na Zatoce Gdańskiej: od linii brzegowej na odcinku Babie Doły – Gdańsk Westerplatte (włącznie) do 11 km w głąb morza (przebywanie w wodzie w godzinach operacji zagraża życiu i zdrowiu)
  • na lądzie: tereny Portu Gdynia, Portu Wojennego oraz PGZ Stoczni Wojennej (przebywanie na terenach otwartych, nieosłoniętych zagraża życiu i zdrowiu).

Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje:

  • w dniach 4-6.10: 11.00-15.00
  • w dniach 7 i 10.10: 9.00-15.00

Faza bojowa operacji rozpocznie się we wtorek, 4 października. Każdego dnia niszczony będzie jeden obiekt. W pierwszej kolejności usunięte zostaną bomby lotnicze, znalezione wewnątrz portu, natomiast w następnych dniach planowane jest niszczenie min morskich typu GC, zalegających na redzie portu. Zakończenie całej operacji zaplanowane jest na poniedziałek, 10 października.

W promieniu 750 m od niewybuchów zlokalizowanych wewnątrz portu obowiązuje strefa bezwzględnego zakazu przebywania ludzi na otwartym terenie (tarasy dachy, balkony, chodniki, ulice itp.). W tym czasie dopuszcza się przebywanie ludzi w budynkach, jednak z dala od okien i powierzchni przeszklonych.

Rejon niszczenia niewybuchów

Operacja będzie prowadzona przez Grupę Nurków Minerów 13 Dywizjonu Trałowców z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Usunięcie min jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa żeglugi w tym rejonie. Operacja przewidziana jest na 5 dni roboczych, z uwagi na ilość zlokalizowanych niewybuchów – 2 miny morskie typu GC oraz 3 bomby lotnicze.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydał w ww. zakresie stosowne zarządzenia porządkowe .

Miny zostały zlokalizowane podczas zleconych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. prac przygotowawczych do pogłębiania akwenów wewnętrznych Portu Gdynia (Zadanie I, Etap III).

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, apelujemy o zastosowanie się do obostrzeń, które będą obowiązywały w dniach przeprowadzania neutralizacji niewybuchów oraz stosowania się do poleceń służb, biorących udział w zabezpieczeniu przebiegu operacji.

Obrazy batymetryczne min GC,  zalegających w awanporcie Poru Gdynia, uzyskany na podstawie pomiarów hydrograficznych Urzędu Morskiego w Gdyni, wykonanych w dniu 13.06.2022 r.
Obraz batymetryczny min GC,  zalegających w awanporcie Poru Gdynia, uzyskany na podstawie pomiarów hydrograficznych Urzędu Morskiego w Gdyni, wykonanych w dniu 13.06.2022 r.

Mina GC
Obraz batymetryczny min GC,  zalegających w awanporcie Poru Gdynia, uzyskany na podstawie pomiarów hydrograficznych Urzędu Morskiego w Gdyni, wykonanych w dniu 13.06.2022 r.

 

25 listopada 2022

Uroczystości pogrzebowe Zastępcy Dyrektora Urzędu…

Nabożeństwo Żałobne w intencji kpt.ż.w. Macieja Jeleniewskiego odbędz…

24 listopada 2022

Żegnamy kpt. ż. w. Macieja Jeleniewskiego, Zastęp…

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy o nagłej śmierci w dniu 23 li…