Aktualności

Falochrony osłonowe o długości 2,5 km dla Portu Zewnętrznego w Gdyni – wspólny przetarg Urzędu Morskiego w Gdyni i Zarządu Morskiego Portu Gdynia

 • 24 listopada 2023
Wizualizacja Portu Zewnętrznego w Gdyni
fot. Wizualizacja Portu Zewnętrznego ZMPG S.A.

„Budowa falochronów osłonowych, stanowiących morską infrastrukturę dostępową do Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, w formule zaprojektuj i wybuduj” to tytuł wspólnego postępowania przetargowego, ogłoszonego przez Urząd Morski w Gdyni oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

- Budowa 2,5 km falochronów osłonowych umożliwi i warunkuje budowę Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia. Nasze wspólne działania doprowadziły do szczęśliwego finału i kluczowego kroku w kierunku urzeczywistnienia historycznej rozbudowy infrastruktury naszego gdyńskiego okna na świat. Wzrost przepustowości, zwiększenie liczby obsługiwanych statków i bezpieczeństwo żeglugi to cele tego projektu. Zadań, związanych z zalądowieniem nowych obszarów jest dużo, jednak żeby w ogóle można było zacząć, konieczne jest wykonanie falochronów osłonowych- powiedział Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

 

Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na:

 • budowie północnego osłonowego falochronu wyspowego (odcinek A o długości około 250 metrów);
 • budowie północnego osłonowego falochronu wyspowego (odcinek B o długości około 800 metrów);
 • budowie północnego osłonowego falochronu wyspowego (odcinek C o długości około 800 metrów);
 • budowie północno-wschodniego osłonowego falochronu wyspowego (odcinek A o długości około 56 metrów);
 • budowie północno-wschodniego osłonowego falochronu wyspowego (odcinek B o długości około 500 metrów);
 • wzmocnieniu wraz z wykonaniem narzutów redukujących falowanie w rejonie istniejącego Falochronu Głównego Wschodniego - część północna na całym jego odcinku (około 235 metrów);
 • wzmocnieniu wraz z wykonaniem narzutów redukujących falowanie w rejonie głowicy istniejącego Falochronu Głównego (na odcinku około 148 metrów).

 

- Dzięki realizacji zadań określonych w ogłoszonym zamówieniu, uzyskamy akwen osłonięty od oddziaływania fal, umożliwiający manewry przy terminalu w Porcie Zewnętrznym wraz z bezpiecznym rozładunkiem przy jego nabrzeżach. Z kolei wzmocnienie istniejących falochronów wraz z wykonaniem narzutów ma na celu ochronę istniejących obiektów przed dochodzącym falowaniem oraz minimalizację refrakcji falowaniadodaje Barbara Olczyk, Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inwestycyjnych.

Wybrany wykonawca będzie miał 490 dni na wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, natomiast na roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 819 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Zamówienie obejmuje również:

 • wykonanie dokumentu BEP;
 • wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z wymogami BIM, niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń (z wyłączeniem decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej).

 

Zakres robót budowlanych dotyczący Zamówienia obejmuje:

 • przygotowanie obszaru objętego przedsięwzięciem do bezpiecznej realizacji w oparciu o raport z pomiarów hydrograficznych i geofizycznych sporządzony na potrzeby przewidywanych robót budowlanych;
 • wykonanie niezbędnych prac czerpalnych i podczyszczeniowych wraz z wymianą gruntu w przypadku gdy taka konieczność zaistnieje;
 • wykonanie dwóch falochronów wyspowych północno-wschodnich o łącznej długości 500+56 metrów wraz z oświetleniem nawigacyjnym;
 • wykonanie trzech północnych falochronów wyspowych o łącznej długości 800+800+250 metrów wraz z ich oświetleniem nawigacyjnym;
 • wykonanie niezbędnych prac zasypowych;
 • wykonanie wygaszaczy falowania oraz niezbędnych prac w zakresie wzmocnienia;
 • wzmocnienie istniejącego Falochronu Głównego Wschodniego – część północna na całej jego długości ok. 235 metrów;
 • wykonanie wygaszaczy falowania oraz niezbędnych prac w zakresie wzmocnienia istniejącego Falochronu Głównego Wschodniego na długości około 148 metrów.

 

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się na platformie przetargowej ZMPG S.A.

 

 

1 lipca 2024

150 mln zł na zabezpieczenie przed powodzią brzeg…

24 czerwca br. Urząd Morski w Gdyni podpisał z Narodowym Funduszem Oc…

28 czerwca 2024

Dni otwarte Ochrony Wybrzeża w Jelitkowie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni serdecznie zaprasza do zwiedzania t…