Aktualności

Falochron Wschodni w Rowach zostanie wyremontowany

  • 7 lipca 2022
Podpisanie umowy na remont falochronu w Rowach
Ze strony Wykonawcy umowę podpisał Adam Zaorski, Dyrektor Działu Generalnego Wykonawstwa i Hydrotechniki w Aarsslef Sp. z o.o., natomiast ze strony Inwestora- Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych oraz Andrzej Kajut, Główny Księgowy

30 czerwca 2022 roku Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę pt. „Remont Falochronu Wschodniego w miejscowości Rowy”. Jest ona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).

Wykonawcą prac jest firma Aarsleff, a czas jaki będzie miała na realizację zadania to 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wartość umowy wynosi 6 637 206,46 zł.Roboty obejmują kompleksową przebudowę Falochronu Wschodniego o  długości 83,5m i odcinka połączeniowego o długości 15m.Zakres robót hydrotechnicznych w ramach zadania obejmuje:

  • naprawa ustroju nośnego – wymiana elementów konstrukcyjnych
  • rozkucie istniejącego oczepu
  • wbicie stalowej ścianki szczelnej wraz z robotami towarzyszącymi
  • uzupełnienie materiału zasypowego pomiędzy wykonanymi ściankami
  • wykonanie nowego oczepu w miejsce rozkutego
  • wymianę zdegradowanych elementów drewnianych i stalowych systemu cumowniczo-odbojowego
  • wymianę istniejącego oświetlenia na nowe
  • wymianę oraz uzupełnienie drabinek wyjściowych
  • wymianę innego wyposażenia – np. poręczy

19 września 2022

Uroczyste otwarcie Kanału Żeglugowego

Po oficjalnym zainaugurowaniu funkcjonowania nowej przeprawy, w niedz…

16 września 2022

Spektakularna budowa zakończona. Kanał żeglugowy …

Zakończyła się budowa jednej z najbardziej skomplikowanych inwestycji…