Aktualności

Europejski Dzień Morza 20.05.2023r.

  • 19 maja 2023
Europejski Dzień Morza 2023 Brest

Co roku, 20 maja w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Morza (European Maritime Day). Jest to święto ustanowione w 2008 r. przez Radę Unii Europejskiej. Jego celem jest podniesienie świadomości obywateli na temat ekologicznego, jak i ekonomicznego wpływu mórz na nasze codzienne życie. Jest również okazją do spotkań, poświęconych sprawom morza, zrównoważonemu wzrostowi w sektorach morskich oraz platformą do dyskusji decydentów i interesariuszy.

Platforma, jaką tworzy Europejski Dzień Morza, umożliwia nawiązywanie kontaktów z partnerami strategicznymi, prezentację swoich projektów, pomysłów, działań i osiągnięć, a także aktualizację wiedzy w zakresie polityki UE.

W tym roku, główne wydarzenia z okazji Europejskiego Dnia Morza odbędą się w Breście we Francji w dniach 24-25 maja 2023 r. Organizowane będą warsztaty, spotkania, konferencje i konkursy o tematyce morskiej. Poruszone zostaną tematy ochrony mórz przed zanieczyszczeniami, powodowanymi między innymi intensywnym rybołówstwem, transportem morskim, turystyką oraz spływającymi do nich  zanieczyszczeniami z lądu.

Europejski Dzień Morza to również wydarzenie publiczne, które w swoim założeniu ma za zadanie dotrzeć do młodych ludzi i obywateli w całej Europie poprzez lokalne wydarzenia pod szyldem „EMD w moim kraju”.

Dotychczas, projekt EMD nie tylko umożliwił zawarcie wielu partnerstw projektowych i współpracę między zainteresowanymi stronami, ale także przyczynił się do tego, że potrzeba zrównoważonego zarządzania zasobami mórz i oceanów stała się jednym z priorytetów w agendzie UE.

Europejski Dzień Morza 23 Urząd Morski w Gdyni

22 września 2023

Udane wodowanie URSY

We wtorek, 19 września br. zwodowano kolejny statek specjalistyczny, …

28 sierpnia 2023

Szczęśliwa trzynastka Bałtyckiego Maratonu Brzegi…

W sobotę, 26 sierpnia maratończycy spotkali się w Jastarni na XIII Ba…