Aktualności

Drugie spotkanie konsultacyjne w ramach opracowania projektu planu ochrony dla morskiej części obszaru Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne Orłowa

  • 29 kwietnia 2022
Zdjęcie klifu w Gdyni Orłowie, zrobione z perspektywy plaży w kierunku północnym. Na pierwszym planie widoczne grube pnie drzew, które spadły na skutek osuwania się zbocza.
„Klif orłowski” w lutym 2020 r. – autor: Marcin Skrzypek – Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zapraszają na drugie spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 26.05.2022 w sali nr 27 (świetlica) w Urzędzie Morskim w Gdyni, przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 10.
Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie do dnia 23.05.2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: planyochrony.orlowo@im.umg.edu.pl, informacji o planowanym przez Państwa uczestnictwie w spotkaniu i liczbie osób reprezentujących poszczególne jednostki organizacyjne.

3 października 2022

Neutralizacja niewybuchów z okresu II wojny świat…

W dniach 4-7.10 oraz 10.10.2022r. odbędzie się neutralizacja niewybuc…

26 września 2022

Światowy Dzień Morza 2022 – Nowe technologi…

W czwartek, 29 września będziemy obchodzić Światowy Dzień Morza. Tego…