Aktualności

18 maja Międzynarodowym Dniem Kobiet w Żegludze

 • 12 maja 2022

 

Zgromadzenie Międzynarodowej Organizacji Morskiej przyjęło rezolucję, ogłaszającą Międzynarodowy Dzień Kobiet w Żegludze, który ma być obchodzony 18 maja każdego roku.

Obchody mają na celu promowanie rekrutacji, zatrzymywania i trwałego zatrudnienia kobiet w sektorze morskim, podniesienie rangi kobiet w sektorze morskim, wzmocnienie zaangażowania IMO w realizację celu 5. ONZ Zrównoważonego Rozwoju (równość płci) oraz wspierać prace zapobiegające obecnej nierównowadze płci w zatrudnieniu na morzu.

Rezolucja zachęca państwa członkowskie IMO, przemysł morski i wszystkie inne podmioty zaangażowane w żeglugę do promowania i świętowania Międzynarodowego Dnia Kobiet w Morzu w odpowiedni i znaczący sposób.

Sekretarz Generalny IMO Kitack Lim powiedział: „Ten dzień dla kobiet na morzu będzie przedłużeniem wysiłków na rzecz osiągnięcia 5. celu zrównoważonego rozwoju w zakresie równości płci. Jest to doskonała kontynuacja tematu z 2019 r., dotyczącego wzmocnienia pozycji kobiet na morzu i rezolucji Zgromadzenia przyjętej w 2019 r. Cieszę się, że państwa członkowskie przyłączyły się do apelu o stworzenie środowiska bez barier dla kobiet, tak aby wszystkie kobiety mogły w pełni, bezpiecznie i bez przeszkód uczestniczyć w działaniach społeczności morskiej, w tym żeglugi morskiej i w przemyśle morskim”

Propozycja ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet na Morzu została zatwierdzona przez Komitet Współpracy Technicznej (TC) IMO we wrześniu 2021 r., a następnie zatwierdzona przez Radę IMO w listopadzie 2021 r.

Pliki do pobrania

 • 1. Rezolucja Zgromadzenia IMO z 2019 r. w sprawie stworzenia środowiska wolnego od barier dla kobiet w sektorze morskim.

  • Plik pdf
  • 54.43 Kb
 • 2. Rezolucja Zgromadzenia IMO z 2022 r. w sprawie Międzynarodowego Dnia Kobiet na Morzu

  • Plik pdf
  • 44.18 Kb

3 października 2022

Neutralizacja niewybuchów z okresu II wojny świat…

W dniach 4-7.10 oraz 10.10.2022r. odbędzie się neutralizacja niewybuc…

26 września 2022

Światowy Dzień Morza 2022 – Nowe technologi…

W czwartek, 29 września będziemy obchodzić Światowy Dzień Morza. Tego…