Akty prawne

Zarządzenie porządkowe nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 6 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie porządkowe w sprawie wyłączenia z żeglugi i rybołówstwa akwenu na Zatoce Gdańskiej

 • Pełny tytuł
  Zarządzenie porządkowe nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 6 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie porządkowe w sprawie wyłączenia z żeglugi i rybołówstwa akwenu na Zatoce Gdańskiej
 • Data obowiązywania aktu prawnego
  6 września, 2022
 • Miejsce i adres publikacji
  • Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3377
  • Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 3818

Pliki do pobrania

 • Autor wpisu
  Marzena Gospodarczyk
 • Data utworzenia wpisu
  9 września 2022
 • Zmodyfikowany
  9 września 2022 przez Marzena Gospodarczyk
 • Kategorie wpisu