Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Akty prawne

Zarządzenie nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich

 • Pełny tytuł
  Zarządzenie nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich
 • Data obowiązywania aktu prawnego
  2 października, 2020
 • Miejsce i adres publikacji
  • Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 4114
  • Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 3997

Pliki do pobrania

 • Autor wpisu
  Marzena Gospodarczyk
 • Data utworzenia wpisu
  2 października 2020
 • Zmodyfikowany
  6 kwietnia 2022 przez Marzena Gospodarczyk
 • Kategorie wpisu