Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Akty prawne

Zarządzenie nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia porządkowego w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na obszarze morskich portów i przystani leżących w zakresie właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w

 • Pełny tytuł
  Zarządzenie nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia porządkowego w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na obszarze morskich portów i przystani leżących w zakresie właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w
 • Data obowiązywania aktu prawnego
  2 stycznia, 2013
 • Miejsce i adres publikacji
  • Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 4438
  • Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 3633

Pliki do pobrania

 • Autor wpisu
  Marzena Gospodarczyk
 • Data utworzenia wpisu
  21 maja 2014
 • Zmodyfikowany
  15 kwietnia 2022 przez Marzena Gospodarczyk
 • Kategorie wpisu