Akty prawne

Zarządzenie nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej każdego portu innego niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich

 • Pełny tytuł
  Zarządzenie nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej każdego portu innego niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich
 • Data obowiązywania aktu prawnego
  1 sierpnia, 2018
 • Miejsce i adres publikacji
  • Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2931
  • Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 3245

Pliki do pobrania

 • Autor wpisu
  Marzena Gospodarczyk
 • Data utworzenia wpisu
  23 lipca 2018
 • Zmodyfikowany
  7 kwietnia 2022 przez Marzena Gospodarczyk
 • Kategorie wpisu