Międzynarodowa konferencja The International Multidisciplinary Conference on Sea, Traffic and Logistics 2017 w Chorwacji

 Dyrektor Urzędu Morskiego podczas odczytywania oficjalnego listu Pana Ministra Marka Gróbarczyka na konferencji w Rijece.

Dyrektor Urzędu Morskiego podczas odczytywania oficjalnego listu Pana Ministra Marka Gróbarczyka na konferencji w Rijece.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Pan kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski oraz Z-ca Kapitana Portu Gdańsk Pan kpt. ż. w. Paweł Perkowski uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji w Rijece w ramach regionalnej inicjatywy Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC-Route 65) pod patronatem Prezydent Chorwacji – Pani Kolindy Grabar-Kitarović.
Konferencja odbyła się w dniach 20-23 listopada 2017r.

Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy między portami Gdańsk – Rijeka oraz wymiana doświadczeń w zakresie bieżących inwestycji. Podczas konferencji kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski odczytał oficjalny list Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka skierowany do uczestników konferencji.

Czytaj dalej

Informacja o naborze kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe. Termin składania dokumentów – 31.01.2018

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w porozumieniu z Szefem Pilotów Stacji Pilotowej Portu Gdańsk i Przedstawicielem organizacji społeczno – zawodowej pilotów morskich informuje o naborze kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe dla Stacji Pilotowej Portu Gdańsk.

Pomordowanym w Piaśnicy…

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na Cmentarzu Wojennym w Redłowie

Fot. 1 Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na Cmentarzu Wojennym w Redłowie

W dniu Zadusznym, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski udał się na Cmentarz Wojenny w Redłowie, aby upamiętnić pomordowanych przez hitlerowców w 1939 r. Pracowników Urzędu Morskiego., zapalając znicz na mogiłach inż. Stanisława Łęgowskiego (ówczesnego Dyrektora Urzędu) oraz inż. Mariana Bukowskiego (Naczelnika Wydziału Technicznego).

Czytaj dalej

Tym, co z morza nie powrócili …

31 listopada z pokładu k/h TUCANA złożono wieńce dla Tych, co z morza nie powrócili

Fot. 1 31 listopada z pokładu k/h TUCANA złożono wieńce dla Tych, co z morza nie powrócili.

Dzisiaj, 31 października 2017 roku z pokładu jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni k/h TUCANA wspólnie z przedstawicielami środowisk morskich oddaliśmy cześć i pamięć TYM, CO Z MORZA NIE POWRÓCILI.
Uroczystość złożenia wieńca do morza miała związek ze zbliżającym się czasem listopadowej zadumy i wspomnień po zmarłych.
Naszym celem, tak jak w poprzednich latach było uhonorowanie wszystkich, którzy odeszli na wieczną wachtę podczas działań wojennych, w trakcie pełnienia służby państwowej, w wyniku katastrof morskich, podczas codziennej pracy w marynarce handlowej i rybołówstwie, a także pasjonatów i pionierów żeglarstwa morskiego.
Uroczystość rozpoczął kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni i jednocześnie Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Następnie oddał głos Ojcu Edwardowi Praczowi, Duszpasterzowi Ludzi Morza, który tradycyjnie odmówił modlitwę w intencji zmarłych na morzu.

Czytaj dalej

XI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej

Członkowie Rady SKŻW 2017-2021W ostatnią sobotę, 21 października 2017 roku, podczas Walnego Zgromadzenia, Członkowie Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej wybrali nowe władze. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski został wybrany przewodniczącym Rady Stowarzyszenia, a jego zastępcami dotychczasowy przewodniczący, pełniący tę funkcję przez dwie kadencje kpt. ż.w. Andrzej Królikowski oraz kpt. ż.w. Łukasz Lewkowicz. Kapitan Andrzej Kin został skarbnikiem, zaś kpt. ż.w. Anna Wypych-Namiotko – sekretarzem. W skład Rady, której kadencja będzie trwała do 2021 roku weszli ponadto kapitanowie: Andrzej Karnat, Grzegorz Mazur, Wojciech Chamski, Marek Marzec, Leszek Górecki, Ryszard Lachowicz, Mirosław Łukawski oraz Stefan Wysocki.

Czytaj dalej

Zaproszenie na branżowe spotkania konsultacyjne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich

PZP POM - Nagłówek

Nawiązując do ustaleń podjętych na 2. spotkaniu konsultacyjnym dot. opracowania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 :200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uprzejmie informujemy, że w ramach opracowywania w.w. projektu planu odbędą się spotkania konsultacje poświęcone poniższym zagadnieniom:

Czytaj dalej

Światowy Dzień Morza 2017

Dnia 28 września obchodzony będzie tegoroczny Światowy Dzień Morza ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Za temat przewodni, w tym roku przyjęto hasło „Łącząc statki, porty i ludzi”. W swoim wystąpieniu na tę okoliczność, Sekretarz generalny IMO – Pan Kitack Lima wskazuje na współpracę pomiędzy portami i statkami w zakresie utrzymania i zwiększenia bezpieczeństwa, ochrony oraz wydajności systemu transportowego, które są gwarantem zrównoważonego rozwoju.
Równoległe obchody odbędą się w Panamie w dniach 1-3 października. W dniu 3 października nastąpi ceremonia przekazania flagi Polsce, która będzie gospodarzem obchodów Światowego Dnia Morza w roku 2018. Data obchodów w Polsce zostanie wyznaczona przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
W załączeniu tekst przemówienia Sekretarza Generalnego IMO oraz program tegorocznych wydarzeń w Panamie.

AGENDA SPOTKANIA
PRZEMÓWIENIE SEKRETARZA GENERALNEGO IMO NA ŚWIATOWY DZIEŃ MORZA 2017

Targi BALTEXPO 2017 zakończone

Stoisko Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podczas otwarcia Targów

Stoisko Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podczas otwarcia Targów

Wczoraj, 13 września 2017 roku zakończyły się trzydniowe, XIX Międzynarodowe Targi Morskie Baltexpo 2017. Urząd Morski w Gdyni był aktywnym uczestnikiem tego prestiżowego i niezwykle istotnego dla całej branży morskiej wydarzenia.

Pracownicy naszego Urzędu wsparli Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które na swoim stoisku zaprezentowało aktualnie prowadzone prace oraz kierunki przyszłych działań. Wspólnie odpowiadaliśmy na pytania zwiedzających, innych wystawców a także wzięliśmy udział w merytorycznych dyskusjach toczących się w ramach towarzyszącej targom konferencji. Na stoisku obecni byli również przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie i Słupsku oraz Urzędów Żeglugi Śródlądowej.

Czytaj dalej

Zaproszenie na 2. spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Część graficzna planu (v.0)Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie oraz własnym, zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko.

Spotkanie odbędzie się 4 października 2017 r. o godzinie 9.30 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13B w Słupsku (wstępna agenda spotkania poniżej). Czytaj dalej