Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Zgodnie z § 1 przywołanego zarządzenia dla pracowników administracji rządowej dzień:

  • 27 maja 2016 r. ustala się dniem wolnym od pracy
  • 4 czerwca 2016 r. wyznacza się dniem pracy

Rezygnacja dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

W dniu 18 kwietnia 2016 r. kapitan ż.w. Tadeusz Hatalski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, złożył na ręce Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rezygnację z pełnionej funkcji. Dyrektor swoją decyzję uzasadnił poważnymi względami osobistymi. Do czasu powołania nowego dyrektora, obowiązki kierowania urzędem Minister powierzył Bogdanowi Rojkowi, zastępcy dyrektora Urzędu Morskiego do spraw Inspekcji Morskiej.

Wyniki naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe nr 2/2015

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe (Dz. U. poz. 1517) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza listę kandydatów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe i uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej, wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów. Czytaj dalej

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach PO PC 2.1

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem „Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej”. Prezentacja odbędzie się w dniu 18 marca 2016 roku o godzinie 11:00 w sali A na 8 piętrze budynku B w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

Czytaj dalej

V Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

WM_logo5bigW dniu 26 lutego 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Porty morskie – konkurencyjność i innowacje” organizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego, Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Tegorocznej edycji towarzyszy panel studencki i doktorancki, który odbędzie się dzień wcześniej – 25 lutego 2016 roku.

Tym razem organizatorzy postanowili skupić uwagę słuchaczy na tematyce związanej z portami morskimi. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w debacie „Polskie porty na drodze konkurencyjności i rozwoju”, a także dowiedzieć się jak skutecznie zarządzać i efektywnie eksploatować port morski.

Czytaj dalej

Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji GMiŻŚ

Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji GMiŻŚ
Posiedzenie wyjazdowe sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbędzie się 22 lutego, w Urzędzie Morskim w Gdyni, przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 10.

Agenda spotkania
Godz. 10:00-11:30 – Stocznie w Gdyni i w Gdańsku, problemy i perspektywy rozwoju.
Godz. 11:30-12:30 – Porty wschodniego wybrzeża, zaniedbania i najpilniejsze plany inwestycyjne, problem z dostępnością od strony lądu.
Godz. 12:30-14:00 – kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, stan przygotowań.
14:00-14:30 – konferencja prasowa
14:30-16:00 – wizytacja w Stoczni Marynarki Wojennej (niewykluczone, że także portu w Gdyni).
16:00 – zakończenie obrad komisji

Posiedzenie jest otwarte dla przedstawicieli mediów. Dziennikarze będą mogli też wziąć udział w planowanych wizytacjach.
Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Od 12 lutego br. funkcję dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni sprawuje inż. kpt. ż.w. Tadeusz Hatalski. Został powołany na to stanowisko przez Pana Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zastąpił dotychczasowego dyrektora tego urzędu, dr inż. kpt. ż.w. Andrzeja Królikowskiego.