25 czerwca 2015r. – Międzynarodowy Dzień Marynarza

Dzień marynarzaMiędzynarodowy Dzień Marynarza po raz pierwszy obchodzony był 25 czerwca 2011 roku. Został on ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), podczas Konferencji Dyplomatycznej w Manili na Filipinach w czerwcu 2010 roku. Celem obchodów jest uznanie ogromnego wkładu marynarzy (w tym rybaków) w międzynarodowy handel oraz światową gospodarkę. IMO zachęca marynarzy do opowiadania (i dzielenia się zdjęciami) o swoim życiu na morzu oraz, aby stali się ambasadorami przemysłu, w którym pracuje Ich ok. 1,5 miliona. W Dniu Marynarza, jak i przez cały rok, w ramach kampanii medialnej promowane są materiały przekazywane przez marynarzy, jako inspiracja do podjęcia pracy na morzu.

Czytaj dalej

Obchody Dni Morza

Logo Swieta MorzaUprzejmie informujemy, że jednym z przedsięwzięć organizowanych przez Urząd Morski w Gdyni z okazji obchodów „Dni Morza” jest ćwiczenie pokazowe z zakresu działań antyterrorystycznych i ratowniczych.
Odbędzie się ono w dniu 26 czerwca br. w godzinach 14.00 – 15.00 w oparciu o prom m/v STENA SPIRIT, w okolicach południowego wejścia do portu w Gdyni.

Czytaj dalej

10 lat działania sieci AIS w Polsce

W dniach 19-20 maja br odbyło się 26 spotkanie AIS Expert Working Group, zorganizowane przez Urząd Morski w Gdyni. Miejscem spotkania była nowa i nowoczesna sala konferencyjna w budynku Kapitanatu Portu Gdynia. Grupa AIS EWG to forum wymiany doświadczeń rozwoju i eksploatacji narodowych sieci wszystkich państw bałtyckich oraz Norwegii.

ON_AIS

Czytaj dalej

Ogłoszenie przetargu

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg pisemny na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej o powierzchni 100 m2 położonej w Rozewiu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 369/8, zapisanej w KW nr Gd2W/00048078/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, z przeznaczeniem na sezonową działalność o charakterze gastronomicznym z wyłączeniem sprzedaży alkoholu, pamiątek i wydawnictw, na okres 3 lat – od 1 maja 2015 r. do 30 września 2017 r. – z możliwością prowadzenia działalności sezonowej od 1 maja do 30 września (nie więcej niż 120 dni rocznie).

Oferty powinny być złożone do dnia 10.04.2015 r. godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81 – 338 Gdynia, pokój 8 (kancelaria) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dzierżawę działki w Rozewiu”. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 14.04.2015 r., o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81 – 338 Gdynia, pokój 39 (sala konferencyjna).

Przedłużenie terminu – komunikat o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dotyczącej Programu Wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

W związku z aktualizacją Programu Wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prowadzona jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w/w programu.

Czytaj dalej