Podpisanie planów współpracy na rok 2015

ON-oirozumienie1W dniu 16 stycznia 2015 r. w siedzibie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej realizując postanowienia rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał plany współpracy na rok 2015 z komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz z szefem Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy pozostałych urzędów morskich, którzy podpisali plany współdziałania kierowanych przez siebie instytucji z BHMW i MOSG.

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący planów ochrony dla Zatoki Puckiej, Ujścia Wisły i Zalewu Wiślanego.

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi treści zapisów przygotowywanych planów ochrony dla Zatoki Puckiej, Ujścia Wisły i Zalewu Wiślanego pragniemy poinformować, że Instytut Morski, wyłoniony w przetargu Wykonawca projektu pod nazwą „Projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego” złożył do Urzędu Morskiego w Gdyni propozycje zapisów projektów planów ochrony i programów zarządzania. Czytaj dalej

Zawiadomienie o spotkaniu

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i Szczecinie oraz własnym, zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 25 listopada 2014r. o godzinie 11.30 w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB (ul. Kołłątaja 1 w Gdyni) w Sali im. Prof. Demela.

Skrzydła Trójmiasta

WM_skrzydla_trojmiasta_DUMW dniu 17 października 2014 odbył się IV Plebiscyt Nagród Niezależnych, Skrzydła Trójmiasta. Idea nagrody zakłada promowanie czynów, wydarzeń, przedsięwzięć oraz nagród, które powodują, że Trójmiasto staje się miejscem, gdzie lepiej się żyje, pracuje i wypoczywa.
Do tegorocznej edycji plebiscytu nominowany został projekt współrealizowany przez Urząd Morski w Gdyni i nagrodzony w kat. nowa przystań Trójmiasta za rewitalizację Nabrzeży Motławy. Nagroda została przyznana za uporządkowanie zaniedbanego terenu reprezentacyjnej części Gdańska, rozbudowę nabrzeży i ożywienie martwej przestrzeni wzdłuż rzeki, stworzenie deptaka wokół Wyspy Spichrzów, z którego można podziwiać serce starego portu nad Motławą. Nagrodę odebrał Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Pan Andrzej Królikowski.