Dni Morza 2016

Złożenie wieńca pod Płytą Pomnika Marynarza PolskiegoW ramach obchodów Święta Morza w dniu 24.06.2016 odprawiona została Msza Św. w kościele Matki Bożej Nietasującej Pomocy  i św. Piotra Rybaka w Gdyni.

Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji przedstawicieli przedsiębiorstw gospodarki morskiej, służb mundurowych, administracji morskiej, uczelni morskich , władz Miasta Gdyni i organizacji społecznych, pod „Płytę Pomnika Marynarza Polskiego” , gdzie przy asyście honorowej Marynarki Wojennej złożono wieńce i wiązanki kwiatów. W uroczystościach uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki. Wiązankę kwiatów Urzędu Morskiego w Gdyni złożyła delegacja reprezentowana przez kpt .ż.w. Bogdana Rojka.

  Czytaj dalej

Święto Morza 2016

Statek Urzędu Morskiego w Gdyni TUCANATegoroczne Święto Morza obchodzimy w okresie od 24-26 czerwca br.

Inauguracja święta odbyła się na pokładzie statku hydrograficznego Urzędu Morskiego w Gdyni „TUCANA”. Jednostka wypłynęła na wody Zatoki Gdańskiej, a z jej pokładu, po modlitwie celebrowanej przez. o. Edwarda Pracza – duszpasterza Ludzi Morza, złożono na wodzie wieniec upamiętniający tych, którzy odeszli na wieczną wachtę. W uroczystości brali udział: Włodarze Miasta Gdyni, Władze Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Ligi Morskiej i Rzecznej, Towarzystwa Nautologicznego i Administracji Morskiej.

Czytaj dalej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Rozbudowy toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku

W dniu 14.06.2016r. dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa toru podejściowego z powiększeniem jego szerokości i głębokości technicznej wraz z wykonaniem obrotnicy o średnicy 750m” w ramach modernizacji toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku zostało wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nowe wytyczne dotyczące ważenia kontenerów

Urząd Morski w Gdyni informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostały zamieszczone „Wytyczne Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie określania od 1 lipca 2016 r. zweryfikowanej masy kontenera (VGM) zgodnie z Prawidłem 2 Rozdziału VI Konwencji SOLAS”. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

https://mgm.gov.pl/gospodarka-morska/26-bezpieczenstwo-morskie

oraz

w zakładce: Informacje/Procedury

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Zgodnie z § 1 przywołanego zarządzenia dla pracowników administracji rządowej dzień:

27 maja 2016 r. ustala się dniem wolnym od pracy natomiast 4 czerwca 2016 r. wyznacza się dniem pracy.

Rezygnacja dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

W dniu 18 kwietnia 2016 r. kapitan ż.w. Tadeusz Hatalski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, złożył na ręce Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rezygnację z pełnionej funkcji. Dyrektor swoją decyzję uzasadnił poważnymi względami osobistymi. Do czasu powołania nowego dyrektora, obowiązki kierowania urzędem Minister powierzył Bogdanowi Rojkowi, zastępcy dyrektora Urzędu Morskiego do spraw Inspekcji Morskiej.

Wyniki naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe nr 2/2015

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe (Dz. U. poz. 1517) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza listę kandydatów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe i uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej, wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów. Czytaj dalej