Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

Komunikat Urzędu Morskiego w Słupsku

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku 3 lutego 2016 roku ogłosił konkurs na wyłonienie partnera do realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej” w ramach planowanego zgłoszenia do naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Pełna informacja dotycząca warunków udziału w konkursie, sposobu przygotowania oferty oraz wymaganych dokumentów, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Słupsku – http://www.umsl.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Słupsku, w zakładce „ogłoszenia”.

Podpisanie planów współpracy na rok 2016

Reprezentanci instytucjiW dniu 20 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Morskiego podpisano plany współpracy na rok 2016 między Urzędem Morski w Gdyni i Morskim Oddziałem Straży Graniczne oraz Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej. Plany współpracy podpisywane są corocznie zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną. Ze strony Urzędu Morskiego w Gdyni podpisy złożył dyrektor Andrzej Królikowski, Straż Graniczną reprezentował komendant MOSG kontradmirał SG Piotr Stocki, ze strony BHMW podpis złożył szef Biura komandor Andrzej Kowalski. Na tym samym spotkaniu plany współpracy z MOSG i BHMW podpisali również: pan Zenon Kozłowski reprezentujący Urząd Morski w Szczecinie oraz pan Mirosław Krajewski reprezentujący Urząd Morski w Słupsku. Czytaj dalej

Materiały niebezpieczne pochodzenia wojskowego w Porcie Gdańsk

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że w dniach 24 i 25 stycznia br. planowana jest operacja usunięcia z Portu Gdańsk niewybuchu pochodzącego z okresu II światowej. Zalegająca na torze wodnym Martwej Wisły mina denna nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla działalności podmiotów gospodarczych w porcie, jednakże usunięcie tego ładunku jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa żeglugi w tym rejonie.

Grupa nurków minerów Marynarki Wojennej z 13 dTR przeprowadzi operację neutralizacji miny wykorzystując nową technologię wypalania materiału wybuchowego co będzie skutkować minimalną ingerencją w środowisku wodnym.

Wszystkie siły i służby, którym postawiono zadania zabezpieczenia operacji usunięcia miny utrzymują gotowość do jej wykonania. Ze względu na warunki hydrometeorologiczne termin operacji może ulec zmianie.

SPROSTOWANIE Informacji o naborze kandydatów na szkolenia pilotów i praktyki pilotowe nr 2/2015

SPROSTOWANIE
Informacji o naborze kandydatów na szkolenia pilotów i praktyki pilotowe nr 2/2015

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o zaistniałej omyłce pisarskiej w Informacji o naborze kandydatów na szkolenia pilotów i praktyki pilotowe nr 2/2015 polegającym na użyciu w nazwie i treści zamieszczonych Informacji sformułowania: „w pilotażu na morzu terytorialnym i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego” zamiast: „pilotażu w rejonie pilotowym dla Stacji Pilotowej w Gdyni”.

Komunikat Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

Na podstawie decyzji z dnia 16 listopada 2015 r. sygnatura akt: WDM1.MG.763-6/2015, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawiesza uprawnienia Pana Mariusza Rzeźniczaka, wynikające z wydanego przez Dyrektora Urzędu Morskiego dyplomu Kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, nr dyplomu GUM-54149-059252-284/2012 wydany 2012-01-16 ważny do 2016-10-10 – zgodnie z orzeczeniem sądu w Naestved tj. do dnia 14 kwietnia 2016 r.

INFORMACJA O NABORZE kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe w pilotażu na morzu terytorialnym i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego. Termin składania dokumentów do 31.01.2016

Wyniki naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe Nr 1/2015

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe (Dz. U. z 2013, poz. 1517) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza listę kandydatów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe i uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej, wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów. Czytaj dalej

KRING 2015

Uczestnicy Kring - spacer brzegiem morza - klifW dniach 27-29 września 2015 r. w Gdańsku odbyło się międzynarodowe spotkanie ekspertów z zakresu ochrony brzegów, KRING 2015. W programie spotkania znalazły się warsztaty specjalistyczne, panele tematyczne, prelekcje oraz wyjazdy studyjne w miejsca umocnień oraz inwestycji realizowanych w ramach programów ochrony brzegów przez Urząd Morski w Gdyni.

Czytaj dalej