Projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego

Szanowni Państwo

Dobiegły końca prace nad realizacją projektu. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie przejawiające się aktywnym udziałem w spotkaniach oraz przesyłaniem licznych uwag do opracowywanej dokumentacji.
Ostateczne wersje projektów planów zostały przekazane do Ministra Środowiska, który zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody, odpowiada za ustanowienie planów ochrony w drodze rozporządzeń. Wydanie rozporządzeń będzie poprzedzone formalnymi konsultacjami społecznymi, przeprowadzanymi przez Ministerstwo Środowiska.
W związku z powyższym przekazujemy do publicznej wiadomości treść opracowanych dokumentów, które znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.umgdy.gov.pl/?p=2934

Koordynator Projektu
Anna Stelmaszyk Świerczyńska
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

95 lat Administracji Morskiej w Polsce

Z okazji obchodów 95 – lecia Administracji Morskiej w Polsce do Urzędu Morskiego w Gdyni nadesłano życzenia i listy gratulacyjne.

Załączniki:
 1. Pani Poseł na Sejm RP Dorota Arciszewska - Mielewczyk.pdf ( 75 kB ) pdf icon
 2. Pani Minister Dorota Pyć.jpg ( 285 kB ) jpg icon
 3. Pani Minister Iwona Wendel.pdf ( 313 kB ) pdf icon
 4. Pan dr Kazimierz Szefler - Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku.pdf ( 546 kB ) pdf icon
 5. Pani Joanna Konkel - Marchwińska - Przewodnicząca Rady Miasta i Pan TyberiuszNarkowicz - Burmistrz Jastarni.pdf ( 648 kB ) pdf icon
 6. Kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht - Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.pdf ( 361 kB ) pdf icon
 7. Pan Tomasz Miegoń - Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.pdf ( 515 kB ) pdf icon
 8. Pan Jakub Spera - Dyrektor Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni.pdf ( 312 kB ) pdf icon
 9. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A..pdf ( 453 kB ) pdf icon
 10. Lotos Petrobaltic.pdf ( 297 kB ) pdf icon
 11. Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.pdf ( 305 kB ) pdf icon
 12. Prof. dr hab. Tomasz Linkowski - Dyrektor MIR-PIB.pdf ( 364 kB ) pdf icon
 13. Pan Roman Smółka - Kierownik PIG-PIB.pdf ( 316 kB ) pdf icon
 14. Pan Marek Kamiński - SPRINT S.A..pdf ( 378 kB ) pdf icon
 15. Pan MArek Barański - Prezes Zarządu PRCiP sp. z o.o..pdf ( 877 kB ) pdf icon
 16. Urząd Morski w Szczecinie.pdf ( 278 kB ) pdf icon
 17. Izba Celna w Gdyni.pdf ( 303 kB ) pdf icon
 18. Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe.pdf ( 392 kB ) pdf icon
 19. Komendant Miejski Policji w Gdyni.pdf ( 318 kB ) pdf icon
 20. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej.pdf ( 382 kB ) pdf icon
 21. Pan Krzysztof Rychlicki - Prezes Zarządu Dalmor S.A..pdf ( 285 kB ) pdf icon
 22. Pan Ryszard Stachurski - Wojewoda Pomorski.pdf ( 490 kB ) pdf icon
 23. Pan kontradmirał Jarosław Zygmunt - dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.pdf ( 435 kB ) pdf icon
 24. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.pdf ( 752 kB ) pdf icon

25 czerwca 2015r. – Międzynarodowy Dzień Marynarza

Dzień marynarzaMiędzynarodowy Dzień Marynarza po raz pierwszy obchodzony był 25 czerwca 2011 roku. Został on ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), podczas Konferencji Dyplomatycznej w Manili na Filipinach w czerwcu 2010 roku. Celem obchodów jest uznanie ogromnego wkładu marynarzy (w tym rybaków) w międzynarodowy handel oraz światową gospodarkę. IMO zachęca marynarzy do opowiadania (i dzielenia się zdjęciami) o swoim życiu na morzu oraz, aby stali się ambasadorami przemysłu, w którym pracuje Ich ok. 1,5 miliona. W Dniu Marynarza, jak i przez cały rok, w ramach kampanii medialnej promowane są materiały przekazywane przez marynarzy, jako inspiracja do podjęcia pracy na morzu.

Czytaj dalej

Obchody Dni Morza

Logo Swieta MorzaUprzejmie informujemy, że jednym z przedsięwzięć organizowanych przez Urząd Morski w Gdyni z okazji obchodów „Dni Morza” jest ćwiczenie pokazowe z zakresu działań antyterrorystycznych i ratowniczych.
Odbędzie się ono w dniu 26 czerwca br. w godzinach 14.00 – 15.00 w oparciu o prom m/v STENA SPIRIT, w okolicach południowego wejścia do portu w Gdyni.

Czytaj dalej

10 lat działania sieci AIS w Polsce

W dniach 19-20 maja br odbyło się 26 spotkanie AIS Expert Working Group, zorganizowane przez Urząd Morski w Gdyni. Miejscem spotkania była nowa i nowoczesna sala konferencyjna w budynku Kapitanatu Portu Gdynia. Grupa AIS EWG to forum wymiany doświadczeń rozwoju i eksploatacji narodowych sieci wszystkich państw bałtyckich oraz Norwegii.

ON_AIS

Czytaj dalej