Rezygnacja dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

W dniu 18 kwietnia 2016 r. kapitan ż.w. Tadeusz Hatalski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, złożył na ręce Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rezygnację z pełnionej funkcji. Dyrektor swoją decyzję uzasadnił poważnymi względami osobistymi. Do czasu powołania nowego dyrektora, obowiązki kierowania urzędem Minister powierzył Bogdanowi Rojkowi, zastępcy dyrektora Urzędu Morskiego do spraw Inspekcji Morskiej.

Wyniki naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe nr 2/2015

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe (Dz. U. poz. 1517) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza listę kandydatów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe i uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej, wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów. Czytaj dalej

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach PO PC 2.1

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem „Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej”. Prezentacja odbędzie się w dniu 18 marca 2016 roku o godzinie 11:00 w sali A na 8 piętrze budynku B w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

Czytaj dalej

V Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

WM_logo5bigW dniu 26 lutego 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Porty morskie – konkurencyjność i innowacje” organizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego, Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Tegorocznej edycji towarzyszy panel studencki i doktorancki, który odbędzie się dzień wcześniej – 25 lutego 2016 roku.

Tym razem organizatorzy postanowili skupić uwagę słuchaczy na tematyce związanej z portami morskimi. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w debacie „Polskie porty na drodze konkurencyjności i rozwoju”, a także dowiedzieć się jak skutecznie zarządzać i efektywnie eksploatować port morski.

Czytaj dalej

Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji GMiŻŚ

Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji GMiŻŚ
Posiedzenie wyjazdowe sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbędzie się 22 lutego, w Urzędzie Morskim w Gdyni, przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 10.

Agenda spotkania
Godz. 10:00-11:30 – Stocznie w Gdyni i w Gdańsku, problemy i perspektywy rozwoju.
Godz. 11:30-12:30 – Porty wschodniego wybrzeża, zaniedbania i najpilniejsze plany inwestycyjne, problem z dostępnością od strony lądu.
Godz. 12:30-14:00 – kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, stan przygotowań.
14:00-14:30 – konferencja prasowa
14:30-16:00 – wizytacja w Stoczni Marynarki Wojennej (niewykluczone, że także portu w Gdyni).
16:00 – zakończenie obrad komisji

Posiedzenie jest otwarte dla przedstawicieli mediów. Dziennikarze będą mogli też wziąć udział w planowanych wizytacjach.
Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Od 12 lutego br. funkcję dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni sprawuje inż. kpt. ż.w. Tadeusz Hatalski. Został powołany na to stanowisko przez Pana Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zastąpił dotychczasowego dyrektora tego urzędu, dr inż. kpt. ż.w. Andrzeja Królikowskiego.

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

Komunikat Urzędu Morskiego w Słupsku

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku 3 lutego 2016 roku ogłosił konkurs na wyłonienie partnera do realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej” w ramach planowanego zgłoszenia do naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Pełna informacja dotycząca warunków udziału w konkursie, sposobu przygotowania oferty oraz wymaganych dokumentów, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Słupsku – http://www.umsl.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Słupsku, w zakładce „ogłoszenia”.

Podpisanie planów współpracy na rok 2016

Reprezentanci instytucjiW dniu 20 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Morskiego podpisano plany współpracy na rok 2016 między Urzędem Morski w Gdyni i Morskim Oddziałem Straży Graniczne oraz Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej. Plany współpracy podpisywane są corocznie zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną. Ze strony Urzędu Morskiego w Gdyni podpisy złożył dyrektor Andrzej Królikowski, Straż Graniczną reprezentował komendant MOSG kontradmirał SG Piotr Stocki, ze strony BHMW podpis złożył szef Biura komandor Andrzej Kowalski. Na tym samym spotkaniu plany współpracy z MOSG i BHMW podpisali również: pan Zenon Kozłowski reprezentujący Urząd Morski w Szczecinie oraz pan Mirosław Krajewski reprezentujący Urząd Morski w Słupsku. Czytaj dalej