Wyniki naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe Nr 1/2015

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe (Dz. U. z 2013, poz. 1517) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza listę kandydatów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe i uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej, wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów. Czytaj dalej

KRING 2015

Uczestnicy Kring - spacer brzegiem morza - klifW dniach 27-29 września 2015 r. w Gdańsku odbyło się międzynarodowe spotkanie ekspertów z zakresu ochrony brzegów, KRING 2015. W programie spotkania znalazły się warsztaty specjalistyczne, panele tematyczne, prelekcje oraz wyjazdy studyjne w miejsca umocnień oraz inwestycji realizowanych w ramach programów ochrony brzegów przez Urząd Morski w Gdyni.

Czytaj dalej

Światowy Dzień Morza – 22.09.2015r.

Z okazji Światowego Dnia Morza, którego obchody zostały wyznaczone na 22 września br., Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), wystosował do Ludzi morza specjalne przesłanie, z którego treścią można zapoznać się poniżej. Tematem tegorocznych obchodów jest „Edukacja morska i szkolenie”.

Z wersją audio można zapoznać się pod tym adresem na stronie IMO: http://www.imo.org/en/MediaCentre/Multimedia/Video/Pages/Default.aspx?playerUrl=0A7sXqzH0Ao&autoplay=true&title=World%20Maritime%20Day%202015

W tym dniu, jak co roku, na budynkach i jednostkach Urzędu Morskiego w Gdyni zostanie podniesiona gala branderowa. Wszystkim Ludziom morza z okazji naszego wspólnego święta życzymy wszystkiego najlepszego oraz zawsze pomyślnych wiatrów!

Zaproszenie do zwiedzania placówki terenowej Obwodu Ochrony Wybrzeża Sobieszewo w Gdańsku Jelitkowie

Urząd Morski w Gdyni Obwód Ochrony Wybrzeża Sobieszewo zaprasza do zwiedzenia terenowej placówki Obwodu położonej w Gdańsku Jelitkowie przy ulicy Jantarowej 7 (w sąsiedztwie wejścia na plażę nr 63).
Nasi pracownicy oprowadzą Państwa po obiekcie, zapoznają z charakterem działalności Urzędu Morskiego w Gdyni w dziedzinie ochrony brzegów morskich, jak również opowiedzą o codziennym trudzie zmagań człowieka z żywiołem.
Na terenie placówki zobaczyć można galerię archiwalnych zdjęć oraz wydawnictw traktujących o sposobach zabezpieczania brzegów morskich na przestrzeni dziesięcioleci.
W czasie zwiedzania poinformujemy Państwa o metodach budowy, formowania i utrwalania wydm, zaprezentujemy formy biologicznej zabudowy wydm, przedstawimy sposoby ochrony flory w pasie technicznym ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych.
Odpowiemy na Państwa pytania.
Placówka będzie udostępniona dla zwiedzających w każdy wtorek w godz. 9.00 – 14.00 w dniach 10.08.2015 – 16.09.2015

Informacja Szefa Służby Cywilnej Claudii Torres-Bartyzel

Informacja Szefa Służby Cywilnej Claudii Torres-Bartyzel dotycząca:
1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej;
2. Potrzeby zachowania neutralności politycznej przez członków korpusu służby cywilnej.

Projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego

Szanowni Państwo

Dobiegły końca prace nad realizacją projektu. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie przejawiające się aktywnym udziałem w spotkaniach oraz przesyłaniem licznych uwag do opracowywanej dokumentacji.
Ostateczne wersje projektów planów zostały przekazane do Ministra Środowiska, który zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody, odpowiada za ustanowienie planów ochrony w drodze rozporządzeń. Wydanie rozporządzeń będzie poprzedzone formalnymi konsultacjami społecznymi, przeprowadzanymi przez Ministerstwo Środowiska.
W związku z powyższym przekazujemy do publicznej wiadomości treść opracowanych dokumentów, które znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.umgdy.gov.pl/?p=2934

Koordynator Projektu
Anna Stelmaszyk Świerczyńska
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

95 lat Administracji Morskiej w Polsce

Z okazji obchodów 95 – lecia Administracji Morskiej w Polsce do Urzędu Morskiego w Gdyni nadesłano życzenia i listy gratulacyjne.

Załączniki:
 1. Pani Poseł na Sejm RP Dorota Arciszewska - Mielewczyk.pdf ( 75 kB ) pdf icon
 2. Pani Minister Dorota Pyć.jpg ( 285 kB ) jpg icon
 3. Pani Minister Iwona Wendel.pdf ( 313 kB ) pdf icon
 4. Pan dr Kazimierz Szefler - Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku.pdf ( 546 kB ) pdf icon
 5. Pani Joanna Konkel - Marchwińska - Przewodnicząca Rady Miasta i Pan TyberiuszNarkowicz - Burmistrz Jastarni.pdf ( 648 kB ) pdf icon
 6. Kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht - Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.pdf ( 361 kB ) pdf icon
 7. Pan Tomasz Miegoń - Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.pdf ( 515 kB ) pdf icon
 8. Pan Jakub Spera - Dyrektor Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni.pdf ( 312 kB ) pdf icon
 9. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A..pdf ( 453 kB ) pdf icon
 10. Lotos Petrobaltic.pdf ( 297 kB ) pdf icon
 11. Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.pdf ( 305 kB ) pdf icon
 12. Prof. dr hab. Tomasz Linkowski - Dyrektor MIR-PIB.pdf ( 364 kB ) pdf icon
 13. Pan Roman Smółka - Kierownik PIG-PIB.pdf ( 316 kB ) pdf icon
 14. Pan Marek Kamiński - SPRINT S.A..pdf ( 378 kB ) pdf icon
 15. Pan Marek Barański - Prezes Zarządu PRCiP sp. z o.o..pdf ( 877 kB ) pdf icon
 16. Urząd Morski w Szczecinie.pdf ( 278 kB ) pdf icon
 17. Izba Celna w Gdyni.pdf ( 303 kB ) pdf icon
 18. Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe.pdf ( 392 kB ) pdf icon
 19. Komendant Miejski Policji w Gdyni.pdf ( 318 kB ) pdf icon
 20. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej.pdf ( 382 kB ) pdf icon
 21. Pan Krzysztof Rychlicki - Prezes Zarządu Dalmor S.A..pdf ( 285 kB ) pdf icon
 22. Pan Ryszard Stachurski - Wojewoda Pomorski.pdf ( 490 kB ) pdf icon
 23. Pan kontradmirał Jarosław Zygmunt - dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.pdf ( 435 kB ) pdf icon
 24. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.pdf ( 752 kB ) pdf icon

25 czerwca 2015r. – Międzynarodowy Dzień Marynarza

Dzień marynarzaMiędzynarodowy Dzień Marynarza po raz pierwszy obchodzony był 25 czerwca 2011 roku. Został on ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), podczas Konferencji Dyplomatycznej w Manili na Filipinach w czerwcu 2010 roku. Celem obchodów jest uznanie ogromnego wkładu marynarzy (w tym rybaków) w międzynarodowy handel oraz światową gospodarkę. IMO zachęca marynarzy do opowiadania (i dzielenia się zdjęciami) o swoim życiu na morzu oraz, aby stali się ambasadorami przemysłu, w którym pracuje Ich ok. 1,5 miliona. W Dniu Marynarza, jak i przez cały rok, w ramach kampanii medialnej promowane są materiały przekazywane przez marynarzy, jako inspiracja do podjęcia pracy na morzu.

Czytaj dalej