50-ta sesja Komitetu Paryskiego Memorandum (Paris MoU)

Logo Memorandum ParyskiegoW dniach 22-26 maja 2017 r. w gdańskim Dworze Artusa odbędzie się 50-ta jubileuszowa sesja Komitetu Paryskiego Memorandum (Paris MoU).

Memorandum paryskie (ang. Paris Memorandum of Understanding on Port State Control) to międzynarodowe porozumienie administracji morskich państw Europy, Kanady i Rosji w sprawie regionalnego systemu kontroli statków obcych bander zawijających do portów państw porozumienia. Wielka rola i znaczenie Paris MoU dla funkcjonowania światowego systemu transportu morskiego, polega przede wszystkim na gwarantowaniu bezpiecznej żeglugi poprzez kontrolę stanu technicznego statków i wyszkolenia marynarzy, zgodnie z wymaganiami podstawowych konwencji morskich:

  • SOLAS – Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu,
  • MARPOL – Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki,
  • STCW – Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht,
  • MLC – Międzynarodowa konwencja o pracy na morzu.

Czytaj dalej

Nowe informacje w sprawie określania zweryfikowanej masy kontenera (VGM)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni uprzejmie informuje, że w  dniu 29 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 785), wprowadzająca m.in. przepisy dotyczące określania zweryfikowanej masy brutto kontenera (VGM).

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej została zamieszczona informacja dla załadowców posiadających tymczasowe zatwierdzenie stosowania metody 2.

Link do informacji:  https://www.mgm.gov.pl/gospodarka-morska/26-bezpieczenstwo-morskie,

Spotkanie Partnerów Projektu I-ALLOW

Przedstawiciele Partnerów Projektu I-ALLOW przed Kapitanatem Portu w Gdyni

Przedstawiciele Partnerów Projektu I-ALLOW przed Kapitanatem Portu w Gdyni

W czwartek, 27 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Morskim w Gdyni odbyło się spotkanie Partnerów Projektu I-ALLOW, realizowanego w ramach Programu UE HORIZON 2020. Pełny tytuł Projektu to „Analiza obrazowania przy zmiennym oświetleniu w trudnych warunkach pogodowych” (ang. Imaging analysis in all lighting and off weather conditions” I-ALLOW).

Realizację Projektu rozpoczęto w styczniu 2015 roku, a jego celem było wytworzenie technologiczne i przetestowanie zintegrowanego systemu zobrazowania optycznego z podświetlaniem NIR (near infra red) w oparciu o kamerę nowej generacji do zastosowań cywilnych.  Kamera została skonstruowana tak, aby wykorzystywać nowy rodzaj monolitycznych przetworników i filtrów półprzewodnikowych typu GCMOS. Pozwala również na odbiór synchroniczny z bramkowaniem obrazów powstałych wskutek podświetlenia ich źródłem impulsowym w bliskiej podczerwieni.

Czytaj dalej

VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo morskie”

Obecni na VI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo morskie”W dniu 20 kwietnia 2017 roku, na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo morskie”, organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Urząd Morski w Gdyni reprezentowany był przez Pana Dyrektora kpt. ż.w. Wiesława Piotrzkowskiego, który wystąpił w sesji „Efektywność procedur inspekcyjnych w kontekście przestrzegania prawa” z prezentacją pt. „Bezpieczny statek Morski w bezpiecznym porcie – kilka uwag o planach ochrony statku i obiektu portowego”.

Czytaj dalej

Projekt Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017 – 2026

Zakończył się proces konsultacji społecznych projektu Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017-2026.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni dziękuje wszystkim, którzy wzięli czynny udział w opiniowaniu zapisów przedmiotowego dokumentu i których konstruktywne uwagi przyczyniły się w znacznym stopniu do poprawy jakości dokumentacji urządzeniowej.

Czytaj dalej

Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA” została podpisana

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wraz z przedstawicielem wykonawcy podpisują umowę na pełnienie funkcji Inżyniera KontraktuW siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni w dniu 15 marca 2017 r. odbyło się podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na projekcie Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA .

Ze strony Zamawiającego umowę podpisał Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Andrzeja Kajuta a ze strony Wykonawcy Narcyz Stefańczyk Dyrektor Naczelny firmy Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Czytaj dalej

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” została podpisana

W siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni  21 lutego br. odbyło się podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

Ze strony Inwestora umowę podpisał Dyrektor Urzędu Morskiego Wiesław Piotrzkowski przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Andrzeja Kajuta a ze strony Wykonawcy Tomasz Michnowicz przedstawiciel konsorcjum firm:  MOSTY GDAŃSK Sp. z o.o. i Biura Projektów Budownictwa Morskiego PROJMORS  sp. z o.o. Umowa przewiduje wykonanie opracowań w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy przy całkowitym wynagrodzeniu Wykonawcy wynoszącym 4,27 mln zł netto (5,25 mln zł brutto).

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” w tym, śluzy z konstrukcją zamknięć, kanału głównego i odcinków połączeniowych z awanportem portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej oraz portem postojowym – stanowiskami postojowymi od strony Zalewu Wiślanego (w zależności wyników falowania). Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzą: połączenia drogowe, mostowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą: modernizacja wejścia do portu Elbląg, tor wodny od Zatoki Elbląskiej do wybranej lokalizacji kanału żeglugowego, sztuczna wyspa/wyspy na Zalewie Wiślanym.

Zaproszenie na pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie oraz własnym, zaprasza na pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko.

Spotkanie odbędzie się 8 marca 2017 r. o godzinie 9.30 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku przy Placu Solidarności 1. Czytaj dalej