Projekt Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017 – 2026

las nadmorskiDyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017-2026 sporządzonego przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Gdyni.
Projekt Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni w wersji papierowej wyłożony zostanie do wglądu w siedzibie Urzędu przy ulicy Chrzanowskiego 10 w Gdyni, pokój nr 103, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni i Biuletynie Informacji Publicznej w terminie od dnia 10.11.2016 r. do 12.12.2016 r.
Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Morskiego w Gdyni (ul. Chrzanowskiego 10; 81-338 Gdynia) lub za pomocą poczty elektronicznej (umgdy@umgdy.gov.pl), bądź ustnie do protokołu w terminie od 10.11.2016 r. do 05.12.2016r.

Informacja o naborze kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe. Termin składania dokumentów do 31.12.2016

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w porozumieniu z Szefem Pilotów Stacji Pilotowej Portu Gdańsk i przedstawicielem organizacji społeczno – zawodowej pilotów morskich informuje o naborze kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe dla Stacji Pilotowej Portu Gdańsk.

Opracowanie dotyczące oceny skuteczności systemów ochrony brzegu dostępne na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

wydma zbudowana metodą biologiczną

W związku ze sporządzeniem przez Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie opracowania pt. „Monitoring i badania dotyczące stanu brzegu morskiego – ocena skuteczności systemów ochrony brzegu morskiego zrealizowanych w okresie obowiązywania wieloletniego Programu ochrony brzegów morskich” Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zachęca do zapoznania się z niniejszym dokumentem, który dostępny jest pod adresem: http://www.ums.gov.pl/inwestycje-i-projekty/opracowania-naukowe.html

 

Światowy Dzień Morza, 29 września 2016 roku

plakat IMO Światowe Dni MorzaTegoroczny Światowy Dzień Morza obchodzimy pod hasłem „Żegluga: nieodzowna światu”. Temat został wybrany, aby podkreślić szczególne powiązanie pomiędzy żeglugą a społecznością międzynarodową oraz rolę Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), jako regulatora światowej żeglugi. Znaczenie żeglugi we wspieraniu i utrzymywaniu dzisiejszego globalnego społeczeństwa nadaje pracom IMO znaczenie wykraczające daleko poza przemysł sam w sobie.

Zgodnie z danymi UNCTAD, około 80% wolumenu oraz 70% wartości handlu światowego jest transportowane morzem i obsługiwane przez porty na całym świecie. Te szacunki są nawet wyższe w krajach najbardziej rozwiniętych. Bez żeglugi import i eksport dóbr w skali koniecznej dla utrzymania współczesnego świata byłby niemożliwy.

Na świecie mamy około 50,000 statków handlowych w żegludze międzynarodowej, przewożących wszystkie rodzaje ładunku. Flota światowa jest zarejestrowana w ponad 150 państwach i obsługiwana przez więcej niż milion marynarzy niemal wszystkich narodowości.

Czytaj dalej

VII Bałtycki Maraton Brzegiem Morza, 27 sierpnia 2016r

Zapraszamy na maraton oraz półmaraton po bałtyckiej plaży.
fot_maratonZgodnie z naszą już sześcioletnią tradycją zapraszamy w ostatni weekend wakacji do Jastarni na Półwysep Helski na kolejną edycję maratonu oraz półmaratonu.
W sobotę 27 sierpnia, piękna plaża półwyspu będzie areną „VII Bałtyckiego Maratonu brzegiem morza” oraz „III Bałtyckiego Półmaratonu brzegiem morza”. Jak zwykle nie zapomnimy też o dzieciach, które będą mogły sprawdzić się na dystansach 200 i 500 metrów . Równolegle z wydarzeniami na plaży rozegrane zostaną VI Bałtyckiego Regaty o Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz prognozy oddziaływania projektu ww. planu na środowisko w skali 1 : 200 000

Mapa obrazująca obszar planu

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000, zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania ww. projektu na środowisko.

Czytaj dalej

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni - Wiesław PiotrzkowskiZ dniem 20 lipca 2016 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk  powołał  kpt. ż. w. Wiesława Piotrzkowskiego na stanowisko Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
Wiesław Piotrzkowski jest absolwentem  Wyższej Szkoły Morskiej kierunek Transport Morski  i Akademii Marynarki Wojennej kierunek Hydrografia i Oznakowanie Nawigacyjne. Pracował w Polskich Liniach Oceanicznych na stanowiskach od asystenta pokładowego do kapitana statku. Od 1995 roku zatrudniony w Urzędzie Morskim w Gdyni zajmował stanowiska kapitana portu Hel, zastępcy kapitana portu Gdańsk i od ponad 18 lat kapitana portu Gdańsk, wykładowca  Akademii Marynarki Wojennej  i  Akademii Morskiej w Gdyni, Ławnik Odwoławczej Izby Morskiej, egzaminator Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, prowadził działalność w branżowych  stowarzyszeniach i organizacjach krajowych i zagranicznych.

Zaproszenie do zwiedzania placówki w Jelitkowie

IOW_Jelitkowo_placowkaUrząd Morski w Gdyni Obwód Ochrony Wybrzeża Sobieszewo zaprasza do zwiedzenia terenowej placówki Obwodu położonej w Gdańsku Jelitkowie ul. Jantarowa 7 (w sąsiedztwie wejścia na plażę nr 63).

Nasi pracownicy oprowadzą Państwa po obiekcie, zapoznają z historią tego miejsca oraz historią i charakterem działalności Urzędu Morskiego w Gdyni w dziedzinie ochrony brzegów morskich, jak również opowiedzą o codziennym trudzie zmagań człowieka z żywiołem.

Czytaj dalej

Dni Morza 2016

Złożenie wieńca pod Płytą Pomnika Marynarza PolskiegoW ramach obchodów Święta Morza w dniu 24.06.2016 odprawiona została Msza Św. w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  i św. Piotra Rybaka w Gdyni.

Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji przedstawicieli przedsiębiorstw gospodarki morskiej, służb mundurowych, administracji morskiej, uczelni morskich , władz Miasta Gdyni i organizacji społecznych, pod „Płytę Pomnika Marynarza Polskiego” , gdzie przy asyście honorowej Marynarki Wojennej złożono wieńce i wiązanki kwiatów. W uroczystościach uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki. Wiązankę kwiatów Urzędu Morskiego w Gdyni złożyła delegacja reprezentowana przez kpt .ż.w. Bogdana Rojka.

  Czytaj dalej