Drugie spotkanie konsultacyjne w ramach opracowania projektu planu ochrony dla morskiej części obszaru Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne Orłowa

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zapraszają na drugie spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 26.05.2022 w sali nr 27 (świetlica) w Urzędzie Morskim w Gdyni, przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 10.
Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie do dnia 23.05.2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: planyochrony.orlowo@im.umg.edu.pl, informacji o planowanym przez Państwa uczestnictwie w spotkaniu i liczbie osób reprezentujących poszczególne jednostki organizacyjne.