Zarządzenie porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 7 z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie porządkowe w sprawie dokumentów potwierdzających warunki pracy i życia na statku ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2177, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 2139 )
Zarządzenia zmieniające:
1. Zarządzenie porządkowe Nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie dokumentów potwierdzających warunki pracy i życia na statku.