Zarządzenie porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 12 z dnia 11 grudnia 2012 r. sprawie zmiany zarządzenia porządkowego w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na obszarze morskich portów i przystani leżących w zakresie właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 4438, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 3633 )