Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Write-off of non-tax receivables of the state budget