Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Legal basis for operation