Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Statement on the state of management control