Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Organizational statute