Gdynia Harbour Master Office

Anti-ice action

Maritime Office in Gdynia
Polish Icebreaking Service for East Coast of Poland

Current information:

List of contacts and list of tugs available for ice breaking action 2020/2021 has been published in attachment.

The current ice situation in the ports is published in attached file below.

Zdjęcie lotnicze - zamarźnięty basen portowy
Zdjęcie lotnicze - zamarźnięte wejście do portu
Zdjęcie lotnicze - zamarźnięty basen portowy
Zdjęcie lotnicze - zamarźnięty basen portowy

Downloads

 • 1. Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. W sprawie warunków oraz sposobu przeprowadzenia akcji przeciwlodowych na wodach morskich

  • File pdf
  • 181.00 Kb
 • 2. Zarządzenie wewnętrzne nr 26 dyrektora urzędu morskiego w gdyni z dnia 25 października 2012 r. W sprawie organizacji przeprowadzania akcji przeciwlodowych na wodach morskich w urzędzie morskim w gdyni

  • File pdf
  • 77.94 Kb
 • 3. Bałtycki klucz lodowy

  • File pdf
  • 31.84 Kb
 • 4. Ice classes / klasy lodowe statków

  • File pdf
  • 37.42 Kb
 • Author
  Jacek Kaszuba
 • Creation date
  11 March 2022
 • Modified
  25 May 2022 by admin