Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Tariff unit and SDR