Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Tariff Unit and SDR