Komunikat Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 1 z dnia 12.05.2003r. w sprawie utworzenia stacji pilotowych, ich siedzib oraz ustanowienia regulaminu ich funkcjonowania ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 70 poz. 1117, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 73 poz. 1112 )
Tekst jednolity.
Zarządzenia zmieniające:
1. Komunikat Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 2 czerwca 2005 r.
2. Komunikat Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 kwietnia 2007 r.
3. Komunikat Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 8 sierpnia 2011 r.