Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Patronage of the Director of the Maritime Office in Gdynia