Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

History of the Polish Maritime Administration