Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Status report on providing accessibility to people with special needs