Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Assistance dog