Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Internal Ordinance No. 39 of the DUM in Gdynia on fees charged by the Maritime Office in Gdynia