Zarządzenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 12 z dnia 12.11.2003r. w sprawie zasad uprawiania żeglugi na Zalewie Wiślanym ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 147 poz. 2623, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 179 poz. 2165 )
Tekst jednolity.
Zarządzenia zmieniające:
1. Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.06.2011r.