Zarządzenie porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 1 z dnia 4.03.2003r. w sprawie ustanowienia systemu nadzoru ruchu statków VIS Zatoka Gdańska ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 48 poz. 728, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 30 poz. 455 )
Tekst jednolity.
Zarządzenia zmieniające:
1. Zarządzenie porządkowe Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14 kwietnia 2004 r.
2. Zarządzenie porządkowe Nr 16 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 25 lipca 2007 r.