Zamówienia publiczne

Usługa polegającej na wywozie nieczystości stałych z terenu Obchodu Ochrony Wybrzeża Jantar.

 • Tytuł zamówienia publicznego
  Usługa polegającej na wywozie nieczystości stałych z terenu Obchodu Ochrony Wybrzeża Jantar.
 • Przedmiot postępowania
  Usługa polegającej na wywozie nieczystości stałych z terenu Obchodu Ochrony Wybrzeża Jantar.
 • Termin składania ofert
  22/06/2022
 • Status postępowania
  zakończono
 • Data publikacji wyników postępowania
  23/06/2022
 • Wynik postępowania

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., na usługę polegającą na wywozie nieczystości stałych z terenu Obchodu Ochrony Wybrzeża Jantar, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22.06.2022 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Kanałowa 2, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

Pliki do pobrania

 • 1. RODO

  • Plik pdf
  • 90.55 Kb
 • 2. formularz oferty

  • Plik pdf
  • 40.26 Kb
 • 3. formularz cenowy

  • Plik pdf
  • 55.46 Kb
 • 4. projekt umowy

  • Plik pdf
  • 241.01 Kb
 • 5. zapytanie ofertowe

  • Plik pdf
  • 160.34 Kb
 • AG_oswiadczenie_rodo-4.pdf

  • Plik pdf
  • 90.55 Kb