Zamówienia publiczne

Usługa polegającej na wywozie nieczystości stałych z terenu Obchodu Ochrony Wybrzeża Białogóra i Obchodu Ochrony Wybrzeża Dębki.

 • Tytuł zamówienia publicznego
  Usługa polegającej na wywozie nieczystości stałych z terenu Obchodu Ochrony Wybrzeża Białogóra i Obchodu Ochrony Wybrzeża Dębki.
 • Przedmiot postępowania
  Usługa polegającej na wywozie nieczystości stałych z terenu Obchodu Ochrony Wybrzeża Białogóra i Obchodu Ochrony Wybrzeża Dębki.
 • Termin składania ofert
  20/06/2022
 • Status postępowania
  zakończono
 • Data publikacji wyników postępowania
  22/06/2022
 • Wynik postępowania
  Uprzejmie informujemy, że w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., na usługę polegającą na wywozie nieczystości stałych z terenu Obchodu Ochrony Wybrzeża Białogóra i Obchodu Ochrony Wybrzeża Dębki nie została złożona żadna oferta.

Pliki do pobrania

 • 1. formularz oferty

  • Plik pdf
  • 39.46 Kb
 • 2. formularz cenowy

  • Plik pdf
  • 49.68 Kb
 • 3. projekt umowy

  • Plik pdf
  • 253.63 Kb
 • 4. zapytanie ofertowe

  • Plik pdf
  • 165.03 Kb
 • 5. RODO

  • Plik pdf
  • 90.55 Kb