Zamówienia publiczne

Usługa polegająca na wywozie nieczystości stałych zmieszanych (z dostarczonych pojemników na odpady zmieszane) oraz z podziałem na frakcje z posesji Urzędu Morskiego w Gdyni zlokalizowanych w m. Gdynia.

 • Tytuł zamówienia publicznego
  Usługa polegająca na wywozie nieczystości stałych zmieszanych (z dostarczonych pojemników na odpady zmieszane) oraz z podziałem na frakcje z posesji Urzędu Morskiego w Gdyni zlokalizowanych w m. Gdynia.
 • Przedmiot postępowania
  Usługa polegająca na wywozie nieczystości stałych zmieszanych (z dostarczonych pojemników na odpady zmieszane) oraz z podziałem na frakcje z posesji Urzędu Morskiego w Gdyni zlokalizowanych w m. Gdynia.
 • Termin składania ofert
  29/06/2022
 • Status postępowania
  zakończono
 • Data publikacji wyników postępowania
  22/07/2022
 • Wynik postępowania

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na usługę polegającą na wywozie nieczystości stałych zmieszanych (z dostarczonych pojemników na odpady zmieszane) oraz z podziałem na frakcje z posesji Urzędu Morskiego w Gdyni zlokalizowanych w m. Gdynia, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30.06.2022 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Robót Sanitarno-Porządkowych „SANIPOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Dziękujemy za złożenie ofert.

Pliki do pobrania

 • AG_oswiadczenie_rodo-7.pdf

  • Plik pdf
  • 90.55 Kb
 • AG1-formularz-cenowy-gdynia.pdf

  • Plik pdf
  • 67.06 Kb
 • AG1-formularz-oferty-gdynia.pdf

  • Plik pdf
  • 41.17 Kb
 • AG1-projekt-umowy-gdynia.pdf

  • Plik pdf
  • 277.33 Kb
 • AG1-zapytanie-ofertowe.pdf

  • Plik pdf
  • 246.36 Kb