Zamówienia publiczne

Dostawa tablic kilometrażowych na słupach stalowych. Termin składania ofert do dnia 21.07.2022 r. do godz. 12.00.

 • Tytuł zamówienia publicznego
  Dostawa tablic kilometrażowych na słupach stalowych.
 • Przedmiot postępowania
  Dostawa tablic kilometrażowych na słupach stalowych.
 • Termin składania ofert
  21/07/2022
 • Status postępowania
  zakończono
 • Data publikacji wyników postępowania
  22/07/2022
 • Wynik postępowania

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na dostawę tablic kilometrażowych na słupach stalowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21.07.2022 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę ERPLAST Sp. z o.o., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz, za cenę 9 546,03 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

Pliki do pobrania

 • 1. Zapytanie ofertowe

  • Plik pdf
  • 154.79 Kb
 • 2. Formularz oferty - zał nr 1

  • Plik pdf
  • 200.98 Kb
 • 3. Formularz oferty - wersja edytowalna

  • Plik docx
  • 29.03 Kb
 • 4. Formularz cenowy - zał. nr 2

  • Plik xlsx
  • 15.73 Kb
 • 5. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 3

  • Plik pdf
  • 139.62 Kb
 • 6. Oświadczenie RODO - zał. nr 4

  • Plik pdf
  • 90.55 Kb