Zamówienia publiczne

Dostawa tablic Dibond oraz naklejek samoprzylepnych na tablice. Termin składania ofert do dnia 06.07.2022 r. do godz. 12.00.

 • Tytuł zamówienia publicznego
  Dostawa tablic Dibond oraz naklejek samoprzylepnych na tablice.
 • Przedmiot postępowania
  Dostawa tablic Dibond oraz naklejek samoprzylepnych na tablice.
 • Termin składania ofert
  06/07/2022
 • Status postępowania
  zakończono
 • Data publikacji wyników postępowania
  08/07/2022
 • Wynik postępowania

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na dostawę tablic Dibond oraz naklejek samoprzylepnych na tablice, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 08.07.2022 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Age of Color S.C., ul. Republikańska 15, 04-404 Warszawa; za cenę 9 066,08 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

Pliki do pobrania

 • 1. Zapytanie ofertowe.

  • Plik pdf
  • 155.78 Kb
 • 2. Formularz oferty.

  • Plik pdf
  • 202.23 Kb
 • 3. Formularz oferty - wersja edytowalna.

  • Plik docx
  • 29.10 Kb
 • 4. Opis przedmiotu zamówienia.

  • Plik pdf
  • 185.12 Kb
 • 5. Wzór naklejki.

  • Plik pdf
  • 390.60 Kb
 • 6. Oświadczenie RODO.

  • Plik pdf
  • 90.55 Kb