Zamówienia publiczne

Dostawa narzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 05.08.2022 r. do godz. 12.00.

 • Tytuł zamówienia publicznego
  Dostawa narzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
 • Przedmiot postępowania
  Dostawa narzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
 • Termin składania ofert
  05/08/2022
 • Status postępowania
  zakończono
 • Data publikacji wyników postępowania
  19/08/2022
 • Wynik postępowania

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na dostawę narzędzi, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 08.08.2022 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę BALT SYSTEM Karolina Bodnar, ul. Szmaragdowa 12, 80-297 Rębiechowo, za cenę 42 240,17 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

Pliki do pobrania

 • 1. Zapytanie ofertowe

  • Plik pdf
  • 182.66 Kb
 • 2. Formularz oferty

  • Plik pdf
  • 196.57 Kb
 • 3. Formularz oferty wersja edytowalna

  • Plik docx
  • 28.49 Kb
 • 4. Formularz cenowy

  • Plik xlsx
  • 28.26 Kb
 • 5. Projekt umowy

  • Plik pdf
  • 175.24 Kb
 • 6. Oświadczenie RODO

  • Plik pdf
  • 90.55 Kb

Odpowiedź na pytania Wykonawcy dotyczące zestawienia materiałowego.

03/08/2022

W odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 03.08.2022r. informujemy, że w pozycjach 51, 52 ,53, 54, 55, 118 oraz 142 Zamawiający nie dopuszcza produktów innych niż wymienione w zestawieniu.

Ponadto Zamawiający doprecyzowuje, iż pozycja 115 zestawienia narzędzi dotyczy kompletu 2 tarcz marki Globus do podcinarki – o podanych w zestawieniu parametrach.

Informujemy również, iż pozycja 112 zestawienia narzędzi także dotyczy tarczy tnącej do piły tarczowej – o podanych w zestawieniu parametrach.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.