Zamówienia publiczne

Dostawa maszyn i urządzeń przemysłu leśnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Termin składania ofert do dnia 03.10.2022 r. do godz. 10.00.

 • Tytuł zamówienia publicznego
  Dostawa maszyn i urządzeń przemysłu leśnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
 • Przedmiot postępowania
  Dostawa maszyn i urządzeń przemysłu leśnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
 • Termin składania ofert
  03/10/2022
 • Status postępowania
  zakończono
 • Data publikacji wyników postępowania
  06/10/2022
 • Wynik postępowania

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na dostawę maszyn i urządzeń przemysłu leśnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.10.2022 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę „Ksylon” Sipowicz Spółka Jawna, ul. Spółdzielcza 7A, 75-206 Koszalin; za cenę 43 534,02 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

Pliki do pobrania

 • 1. Zapytanie ofertowe

  • Plik pdf
  • 203.66 Kb
 • 2. Formularz oferty

  • Plik pdf
  • 385.89 Kb
 • 3. Formularz oferty wersja edytowalna

  • Plik docx
  • 42.02 Kb
 • 4. Oświadczenie RODO

  • Plik pdf
  • 90.55 Kb
 • 5. Projekt umowy

  • Plik pdf
  • 214.98 Kb