Zamówienia publiczne

Dostawa automatycznych pneumatycznych kamizelek ratunkowych. Termin składania ofert do dnia 20.07.2022 r. do godz. 12.00.

 • Tytuł zamówienia publicznego
  Dostawa automatycznych pneumatycznych kamizelek ratunkowych.
 • Przedmiot postępowania
  Dostawa automatycznych pneumatycznych kamizelek ratunkowych. Termin składania ofert do dnia 20.07.2022 r. do godz. 12.00.
 • Termin składania ofert
  20/07/2022
 • Status postępowania
  zakończono
 • Data publikacji wyników postępowania
  25/07/2022
 • Wynik postępowania

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na dostawę kamizelek ratunkowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21.07.2022 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę GRIFFIN Group S.A. Marine Sp. K., ul. Łużycka 2A, 81-537 Gdynia; za cenę 9 409,50 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

Pliki do pobrania

 • 1. Zapytanie ofertowe

  • Plik pdf
  • 175.58 Kb
 • 2. Formularz oferty

  • Plik pdf
  • 159.83 Kb
 • 3. Formularz oferty wersja edytowalna

  • Plik doc
  • 71.50 Kb
 • 4. Formularz oferty - wersja zaktualizowana

  • Plik pdf
  • 159.26 Kb
 • 5. Formularz oferty - wersja zaktualizowana, edytowalna

  • Plik doc
  • 71.00 Kb