Pomordowanym w Piaśnicy…

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na Cmentarzu Wojennym w Redłowie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na Cmentarzu Wojennym w Redłowie

W związku ze zbliżającym się Dniem Zadusznym, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski udał się na Cmentarz Wojenny w Redłowie, aby upamiętnić wziętych do niewoli przez Niemców, a następnie zdradliwie pomordowanych, w listopadzie 1939 roku w lasach pod Piaśnicą, Pracowników Urzędu Morskiego, m.in. inż. Stanisława Łęgowskiego, ówczesnego Dyrektora Urzędu,  inż. Mariana Bukowskiego, Naczelnika Wydziału Technicznego oraz Radcę Stanisława Jagodzińskiego, Z-cę Naczelnika Wydziału Handlowego.

Czytaj dalej

Wizyta nigeryjskich dyplomatów

SAD wizyta Ambasadora Nigerii

Od lewej: Desmond Oiboweme, Konsul, Ambasada Nigerii; Erick A. Bell-Gam, Ambasador Nigerii; Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Krzysztof Jaroszewski, Starszy Operator VTS; Andrzej Kalata, Główny Inspektor, Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego, Henryk Śniegocki, Prorektor ds. naukowych, Uniwersytet Morski

W środę, 30 października br. gościliśmy w naszym Urzędzie Jego Ekscelencję, Ambasadora Nigerii Pana Ericka A. Bell-Gam wraz z Konsulem, Panem  Desmondem Oiboweme.  Swoją obecnością zaszczycili nas również Jego Magnificencja, prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, Rektor Uniwersytetu Morskiego oraz dr hab. inż. kpt.ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, Prorektor ds. morskich – współorganizatorzy wizyty.  Gości ze strony Urzędu podejmował Dyrektor, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski.

Czytaj dalej

NostriMaris – wodowanie kadłuba „Planety”

Logo projektu NostriMaris

Wczoraj, 29 października, w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku, odbyła się uroczystość wodowania kadłuba drugiej jednostki wielozadaniowej, powstającej w ramach realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie projektu „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”. W uroczystości wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorz Witkowski. Dwa bliźniacze statki są budowane przez gdańską stocznię dla Urzędu Morskiego w Szczecinie i Urzędu Morskiego w Gdyni. Zastąpią ponad 35-letnie stawiacze pław: szczecińską „Planetę” i gdyńskiego „Zodiaka”.

Zgodnie z harmonogramem, kolejne etapy prac po zwodowaniu kadłuba z pochylni, to m.in. montaż elementów nadbudówki, układanie kabli oraz wyposażanie pomieszczeń.

SAD wodowanie Planety

Dla przypomnienia, 26 lipca br. odbyła się uroczystość wodowania kadłuba pierwszej jednostki wielozadaniowej, „Zodiaka”

Czytaj dalej

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych” – po raz kolejny z aktywnym udziałem Urzędu Morskiego w Gdyni

SAD Konferencja Bezpieczeńtwo Portów Morskich i Lotniczych 2019 fot. 1

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie w dniach 24-25 października 2019 r. w Akademii Marynarki Wojennej zorganizował IX Ogólnopolską Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć przemysłu, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa portów morskich i lotniczych.

Czytaj dalej

Konsultacje publiczne projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni uprzejmie informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany PLB280010.

Z projektem można zapoznać się pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326451/katalog/12636395#12636395

Uwagi do zapisów projektu rozporządzenia można zgłaszać do dnia 6 listopada br.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy pod realizację zadania „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską część I”

Miejsce realizacji prac - teren budowy

Zgodnie z umową  Inwestor, Urząd Morski w Gdyni, w piątek, 18 października przekazał Wykonawcy – konsorcjum firm N.V. Besix SA, NDI S.A. i NDI Sp.z o.o. teren, na którym prowadzone będą prace w ramach pierwszego etapu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Wykonawca obecnie pracuje nad harmonogramem prac budowlanych i dokumentami kontraktowymi,  wymaganymi przed rozpoczęciem robót. Teren prac zostanie zabezpieczony, z zachowaniem ciągłości komunikacji drogowej. O zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Czytaj dalej

Umowa na realizację projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I” podpisana

W piątek, 4 października 2019 roku w siedzibie służby dyżurnej Kapitanatu Portu Elbląg podpisano umowę z Wykonawcą projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I”, konsorcjum N.V. Besix SA, NDI S.A. i NDI Sp.z o.o.

Uroczyste złożenie podpisów poprzedziła krótka konferencja, w której głos zabrali: Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Zarządu NDI S.A., Nic De Roeck, Dyrektor Regionalny – Europa, BESIX oraz Wojewoda Pomorski, Dariusz Drelich, który odczytał list od Przewodniczącego Konwentu Morskiego, kpt.ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego.

Minister Gróbarczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowania do inwestycji. W swoim wystąpieniu powiedział: „Otwarcie dostępu do Zalewu Wiślanego było dla nas priorytetem. Od dziesięcioleci mówiło się, że ta inwestycja powinna być zrealizowana. Mówiono, a dziś ta inwestycja staje się faktem.” Zwrócił się również do Wykonawcy  –  „przed Państwem ogromne zadanie, ale wierzę, że poradzicie sobie Państwo z tym doskonale.”

Czytaj dalej

MSP Forum 2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Maritime Spatial Planning Forum Global meets regional, która odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2019 r. w Rydze (Łotwa). Organizatorem wydarzenia są autorzy projektu Pan Baltic Scope, VASAB, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Komisji Europejskiej (DG MARE) oraz Międzyrządowa Komisja Oceanograficzna OIC-UNESCO.

Maritime Spatial Planning Forum, w skrócie MSP Forum, łączy Czwarte Międzynarodowe Forum Planowania Przestrzennego Obszarów Morskich, Trzecie Bałtyckie Forum Planowania Przestrzennego Obszarów Morskich z konferencją zamykającą projekt Pan Baltic Scope. Hasłem przewodnim konferencji jest umożliwienie „spotkania się” problematyki globalnej z problematyką regionalną w zakresie morskiego planowania przestrzennego (MSP).

Czytaj dalej

Informacja na temat zasilania plaż – komunikat nr 5

Dobiegają końca prace czerpalne/refulacyjne prowadzone od czerwca br. przez Urząd Morski w Gdyni w ramach projektu  „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”.

Link do prezentacji na temat projektu: https://prezi.com/view/Y8rJ4cKE8DLUKGlaDYUI/

Ostatnim przedsięwzięciem jest demontaż rurociągów  podwodnych, które używane były do refulacji. Demontaż  odbywa się na plażach Wyspy Sobieszewskiej (wejścia na plaże od nr 15 do nr 19). Ze względów bezpieczeństwa odcinek ten został czasowo zamknięty. Przewidywany termin zakończenia prac to 13 października 2019 roku.

Poprzednie komunikaty oraz informacje związane z projektem:

https://www.umgdy.gov.pl/?p=29989

https://www.umgdy.gov.pl/?p=30082#more-30082

https://www.umgdy.gov.pl/?p=29660

https://www.umgdy.gov.pl/?p=29381

https://www.umgdy.gov.pl/?p=29294