Procedury urzędowe

Procedura nadzoru nad systemem odbioru odpadów w portach i przystaniach morskich.

 • Tytuł procedury
  Procedura nadzoru nad systemem odbioru odpadów w portach i przystaniach morskich.
 • Wymagane dokumenty
  1. Formularz raportowania o domniemanych brakach w portowych urządzeniach odbiorczych.
 • Opłaty administracyjne

  Brak.

 • Opłata skarbowa

  Brak.

 • Termin i sposób załatwienia
  1. Dyrektor Urzędu Morskiego przyjmuje skargi od kapitanów statków zawijających do portów i przystani morskich leżących na terenie jego odpowiedzialności na niewłaściwe funkcjonowanie portowych urządzeń odbiorczych lub nie poinformowanie o tym fakcie kapitana statku. Informacje o nieadekwatności urządzeń odbiorczych w portach wraz z ich weryfikacją (wyniki kontroli planów, raportów i stanu bieżącego) przekazywane są każdorazowo do Ministerstwa Infrastruktury.
  2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących dostępu lub funkcjonowania urządzeń odbiorczych lub braku stosownych informacji w tym zakresie, Dyrektor Urzędu Morskiego może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć karę grzywny na zarządzającego portem lub przystanią morską.
  3. Od powyższej decyzji przysługuje ukaranemu podmiotowi odwołanie w organie nadrzędnym.
 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  poniedziałek – piątek godz. 7:15- 15:15 lub na adres ios@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • Podstawa prawna
  1. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego Helsinki 1992.04.09,
  2. Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki,
  3. Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków,
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu,
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych,
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku,
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie portowych planówgospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków.

Pliki do pobrania

 • 1. Formularz skargi

  • Plik pdf
  • 141.65 Kb