Sprawozdanie finansowe

  • 10 maja 2022
  • Wacław Drozd

Sprawozdania finansowe Urzędu Morskiego w Gdyni sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

Bilans - 2022

Rachunek zysków i strat - 2022

Informacja dodatkowa - 2022

Zestawienie zmian w funduszu - 2022

 

Sprawozdania finansowe Urzędu Morskiego w Gdyni sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Bilans - 2021

Informacja dodatkowa - 2021

Rachunek zysków i strat - 2021

Zestawienie zmian w funduszu - 2021

 

Sprawozdania finansowe Urzędu Morskiego w Gdyni sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Bilans 2020

Bilans 2020 - UM Słupsk

Informacja dodatkowa 2020 - UM Słupsk

Informacja dodatkowa 2020

Rachunek zysków i strat 2020 - UM Słupsk

Rachunek zysków i strat 2020

Zestawienie zmian w funduszu 2020 - UM Słupsk

Zestawienie zmian w funduszu 2020

 

Sprawozdania finansowe Urzędu Morskiego w Gdyni sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Bilans 2019

Informacja dodatkowa 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Zestawienie zmian w funduszu 2019