Konferencja zamykająca realizację projekt „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego”

Uczestnicy spotkania na plaży w Jelitkowie

Uczestnicy spotkania na plaży w Jelitkowie

We wtorek, 3 grudnia br. w Gdańsku odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanego od czerwca do września projektu pn. „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego”.

Konferencję rozpoczęto od wspólnego przejścia plażą w Jelitkowie. Spacer miał na celu zobrazowanie lądowych efektów projektu, a mianowicie poszerzenia plaży, będącego skutkiem zasilenia jej urobkiem z prac pogłębiarskich na torze wodnym.

Czytaj dalej

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Zgodnie z § 1 zarządzenia nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej dla pracowników administracji rządowej ustala się dzień 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy natomiast 14 grudnia 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

Ponad 16 mln złotych ze środków unijnych na poprawę bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku

Podpisanie umowy o dofinansowanie unijne dla projektu „Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL”

Podpisanie umowy o dofinansowanie unijne dla projektu „Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL”

26 listopada  br. podczas konferencji CEF Info Days w Gdyni, Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z Urzędem Morskim w Gdyni umowę o dofinansowanie unijne dla projektu „Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL”.

Celem inwestycji jest budowa morskiego systemu łączności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony życia na morzu. Przedmiotem projektu realizowanego w województwach pomorskim i zachodniopomorskim jest budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie zgodnego z wytycznymi Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu – zwanym systemem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

Czytaj dalej

Remont opaski brzegowej w Orłowie

Mapa z oznaczonym przejściem na plażę nr 16 wyłączonym z użytkowaniaUrząd Morski w Gdyni informuje, iż w związku z rozpoczynającym się w dniu 25.11.2019 r. (poniedziałek) remontem opaski brzegowej w Gdyni Orłowie (km 80,4-80,8; plaża poniżej Promenady Królowej Marysieńki), nastąpi zamknięcie wejścia na plażę nr 16.
W trakcie robót, najbliższymi otwartym będą wejścia nr 15 (ok. 260 m na północ od molo, przy ul. Orłowskiej) oraz nr 17 (ok. 400 m na południe od molo, zbieg ulic Plażowej i Przebendowskich).
Celem remontu przeprowadzanego przez Urząd Morski w Gdyni jest zapewnienie ochrony brzegu morskiego. Remont jest konieczny ze względu na awarię obiektu, powstałą w wyniku styczniowego sztormu.

Przetarg na ww. roboty rozstrzygnięto w dniu 5.11.2019 r. Koszt inwestycji wynosi 312 000,00 zł. Wykonawca na zrealizowanie ww. zadania ma 30 dni.

Pomordowanym w Piaśnicy…

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na Cmentarzu Wojennym w Redłowie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na Cmentarzu Wojennym w Redłowie

W związku ze zbliżającym się Dniem Zadusznym, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski udał się na Cmentarz Wojenny w Redłowie, aby upamiętnić wziętych do niewoli przez Niemców, a następnie zdradliwie pomordowanych, w listopadzie 1939 roku w lasach pod Piaśnicą, Pracowników Urzędu Morskiego, m.in. inż. Stanisława Łęgowskiego, ówczesnego Dyrektora Urzędu,  inż. Mariana Bukowskiego, Naczelnika Wydziału Technicznego oraz Radcę Stanisława Jagodzińskiego, Z-cę Naczelnika Wydziału Handlowego.

Czytaj dalej

Wizyta nigeryjskich dyplomatów

SAD wizyta Ambasadora Nigerii

Od lewej: Desmond Oiboweme, Konsul, Ambasada Nigerii; Erick A. Bell-Gam, Ambasador Nigerii; Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Krzysztof Jaroszewski, Starszy Operator VTS; Andrzej Kalata, Główny Inspektor, Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego, Henryk Śniegocki, Prorektor ds. naukowych, Uniwersytet Morski

W środę, 30 października br. gościliśmy w naszym Urzędzie Jego Ekscelencję, Ambasadora Nigerii Pana Ericka A. Bell-Gam wraz z Konsulem, Panem  Desmondem Oiboweme.  Swoją obecnością zaszczycili nas również Jego Magnificencja, prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, Rektor Uniwersytetu Morskiego oraz dr hab. inż. kpt.ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, Prorektor ds. morskich – współorganizatorzy wizyty.  Gości ze strony Urzędu podejmował Dyrektor, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski.

Czytaj dalej

NostriMaris – wodowanie kadłuba „Planety”

Logo projektu NostriMaris

Wczoraj, 29 października, w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku, odbyła się uroczystość wodowania kadłuba drugiej jednostki wielozadaniowej, powstającej w ramach realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie projektu „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”. W uroczystości wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorz Witkowski. Dwa bliźniacze statki są budowane przez gdańską stocznię dla Urzędu Morskiego w Szczecinie i Urzędu Morskiego w Gdyni. Zastąpią ponad 35-letnie stawiacze pław: szczecińską „Planetę” i gdyńskiego „Zodiaka”.

Zgodnie z harmonogramem, kolejne etapy prac po zwodowaniu kadłuba z pochylni, to m.in. montaż elementów nadbudówki, układanie kabli oraz wyposażanie pomieszczeń.

SAD wodowanie Planety

Dla przypomnienia, 26 lipca br. odbyła się uroczystość wodowania kadłuba pierwszej jednostki wielozadaniowej, „Zodiaka”

Czytaj dalej

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych” – po raz kolejny z aktywnym udziałem Urzędu Morskiego w Gdyni

SAD Konferencja Bezpieczeńtwo Portów Morskich i Lotniczych 2019 fot. 1

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie w dniach 24-25 października 2019 r. w Akademii Marynarki Wojennej zorganizował IX Ogólnopolską Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć przemysłu, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa portów morskich i lotniczych.

Czytaj dalej

Konsultacje publiczne projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni uprzejmie informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany PLB280010.

Z projektem można zapoznać się pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326451/katalog/12636395#12636395

Uwagi do zapisów projektu rozporządzenia można zgłaszać do dnia 6 listopada br.