Ogłoszenia

Ogłoszenie przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

 • Tytuł ogłoszenia
  Ogłoszenie przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
 • Data publikacji ogłoszenia
  16/05/2022

Pliki do pobrania

 • 1. Ogłoszenie o przetargu

  • Plik pdf
  • 92.36 Kb
 • 2. Projekt umowy dzierżawy

  • Plik pdf
  • 212.02 Kb
 • 3. Regulamin przetargu

  • Plik pdf
  • 100.02 Kb
 • 4. Zmiana treści ogłoszenia

  • Plik pdf
  • 870.79 Kb

Zmiana terminu składania ofert

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg pisemny na wydzierżawienie na okres 2 miesięcy nieruchomości gruntowej o powierzchni 600,00 m2 położonej w Rowach, oznaczonej numerem ewidencyjnym 31/6, zapisanej w KW nr SL1S/00102269/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem na sezonową działalność na parking samochodowy – z możliwością prowadzenia działalności sezonowej od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r.

Oferty powinny być złożone do dnia 07.06.2022 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, Delegatura w Słupsku, ul. Niemcewicza 15A, 76-200 Słupsk, pokój 13 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dzierżawę w Rowach”. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 07.06.2022 r., o godz. 11.00. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, Delegatura w Słupsku, ul. Niemcewicza 15A, pokój 15.

Decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni zmieniony zostaje termin składania ofert wskazany w ogłoszonym przetargu na dzierżawę ww. nieruchomości gruntowej poprzez jego przedłużenie do dnia 17 czerwca 2022 r.

Otwarcie ofert nastąpi 20 czerwca 2022 r.

 • Autor wpisu
  Agnieszka Cwilewicz
 • Data utworzenia wpisu
  16 maja 2022
 • Zmodyfikowany
  3 czerwca 2022 przez admin
 • Kategorie wpisu