Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Ogłoszenia

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia INZ.8103.41.2022.AD w sprawie uzgodnienia projektu decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla (...)

 • Tytuł ogłoszenia
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia INZ.8103.41.2022.AD w sprawie uzgodnienia projektu decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca) – wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II”.
 • Data publikacji ogłoszenia
  25/03/2022

Pliki do pobrania

 • 1. Treść obwieszczenia

  • Plik pdf
  • 68.58 Kb

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420), Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z dnia 22 marca 2022 r., znak: INZ.8103.41.2022.AD, w sprawie uzgodnienia projektu decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca) – wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II”.

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w Inspektoracie Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 58 355 34 31.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 25.03.2022 r. na okres 14 dni

 • Autor wpisu
  Agnieszka Cwilewicz
 • Data utworzenia wpisu
  25 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  3 czerwca 2022 przez admin
 • Kategorie wpisu