Urząd Morski w Gdyni – regulacje prawne wynikające z COVID-19

 • 11 maja 2022

Zniesienie ograniczeń w żegludze krajowej w zakresie ilości przewożonych pasażerów

Na podstawie § 20 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066) do dnia 30 czerwca 2020 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje statkami pasażerskimi w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkami żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób - danym statkiem można przewozić, w tym samym czasie, jeżeli pozwala na to dokument bezpieczeństwa statku, nie więcej niż 12 pasażerów, a w przypadku gdy statek, zgodnie z dokumentem bezpieczeństwa statku, może przewozić ponad 23 pasażerów, nie więcej niż wynosi połowa dopuszczalnej liczby pasażerów określona w dokumencie bezpieczeństwa statku.

Od dnia 1 lipca 2020 r., na mocy wyżej wskazanego przepisu, ograniczenie nie obowiązuje.

Tekst rozporządzenia z 19.06.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Nowe zasady dotyczące odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisantów statków oraz inspektorów uznanych organizacji

W dniu 2 maja 2020 r. ogłoszono nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.poz. 792)

Rozporządzenie to wprowadza zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny również w przypadku podróży innym niż statek środkiem transportu.

Zgodnie z rozporządzeniem, obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych przez:

 • rybaków w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) lub marynarzy w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1889 i 2197), zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym marynarzy zatrudnionych na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także:
 • marynarzy lub rybaków powracających z zagranicy, również innymi środkami transportu niż statek, po zakończeniu zatrudnienia na statku,
 • marynarzy lub rybaków mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej schodzących ze statku w polskim porcie po upływie okresu pracy na statku celem bezzwłocznej repatriacji, o której mowa w art. 57 ustawy o pracy na morzu, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • marynarzy lub rybaków udających się do portu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również innym niż statek środkiem transportu, celem bezzwłocznego podjęcia zatrudnienia na statku,
 • osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę,
 • członków załogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), w tym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż statek, w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 993),
 • załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim,

Zwolnienie z kwarantanny obejmuje też inspektorów administracji morskiej lub uznanej organizacji, o której mowa w przepisach o bezpieczeństwie morskim, którzy przekraczają granicę w celu przeprowadzenia inspekcji.

Pliki do pobrania

 • 1. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Wydziału Dokumentów Marynarskich - aktualizacja 18.12.2020

  • Plik docx
  • 32.05 Kb
 • 2. Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności zezwoleń na manewrowanie statkiem bez pilota na obszarze portu morskiego w okresie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19 (30.12.2020)

  • Plik pdf
  • 71.65 Kb
 • 3. Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19

  • Plik pdf
  • 421.33 Kb
 • 4. Guidelines on extending the validity of seafarers’ maritime documents in the period of COVID-19 pandemic state

  • Plik pdf
  • 427.79 Kb
 • 5. Nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – zwalniająca marynarzy z testów na COVID-19

  • Plik pdf
  • 213.48 Kb
 • Autor wpisu
  Magdalena Sarnowska
 • Data utworzenia wpisu
  11 maja 2022
 • Zmodyfikowany
  11 maja 2022 przez admin