OTE

nazwa: Oddział Techniczny w Elblągu (OTE)
symbol komórki: OTE
kierownik komórki: Elżbieta Czulewicz
adres: 82-300 Elbląg, ul. Radomska 23
telefon: +48 55 232-52-42
faks: +48 55 232-52-42
email: elzbieta.czulewicz@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Oddziału Technicznego w Elblągu w szczególności należy:
1) wykonawstwo robót konserwacyjnych, warsztatowych, montażowych i awaryjnych w obiektach Delegatury w Elblągu;
2) wykonywanie drobnych robót inwestycyjnych i remontów realizowanych we własnym zakresie;
3) obsługa Delegatury w Elblągu w zakresie transportu samochodowego;
4) ścisła współpraca z Wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: