OIN

nazwa: Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych (OIN)
symbol komórki: OIN
kierownik komórki: Sławomir Kucharski
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-32-50
email: slawomir.kucharski@umgdy.gov.pl

kompetencje:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych
 2. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych danych
 3. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów
 4. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne
 5. zapewnienie ochrony fizycznej budynku Centrali Urzędu, włącznie z przyległym terenem
 6. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji
 7. przeprowadzanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych
 8. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami służb ochrony państwa
 9. opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego
 10. podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych
 11. przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających
 12. wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa
 13. opracowywanie projektów zarządzeń w zakresie ochrony informacji niejawnych
 14. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie
 15. przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne oraz prowadzenie rejestrów
 16. egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informację niejawną
 17. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom
 18. prowadzenie działań na rzecz bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym
 19. przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w których przetwarzane są dane osobowe oraz podejmowanie działań w przypadku naruszeń w systemie zabezpieczeń
 20. opracowywanie projektów zarządzeń i instrukcji w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi
 21. prowadzenie kontroli rejestracji ruchu danych osobowych
 22. opracowanie i sprawdzanie skuteczności procedur bezpiecznej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: