Wydziały – informator

Baza Oznakowania Nawigacyjnego (BON)
Biuro Dyrektora Urzędu (BDUM)
Biuro Spraw Obronnych Żeglugi (BSOŻ)
Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (IRM)
Inspektorat Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego (INZ)
Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej (PPOŻ)
Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego (IOŚ)
Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
Inspektorat Państwa Bandery (FSC)
Inspektorat Państwa Portu (PSC)
Kapitanat Portu Elbląg (KPE)
Kapitanat Portu Gdańsk (KGK)
Kapitanat Portu Gdynia (KGA)
Kapitanat Portu Hel (KPH)
Kapitanat Portu Łeba (KPŁ)
Kapitanat Portu Ustka (KPU)
Kapitanat Portu Władysławowo (KPW)
Oddział Techniczny w Elblągu (OTE)
Sekcja Oznakowania Nawigacyjnego w Elblągu (SON)
Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego – Audytor Wewnętrzny (AW)
Stanowisko do spraw Delegatury w Elblągu (GIDE)
Stanowisko do spraw Kontroli Zarządczej (KZ)
Stanowiska do spraw Systemu Jakości (ISO)
Wydział Administracyjno-Gospodarczy (AG)
Wydział do spraw Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich (FE)
Wydział Dokumentów Marynarskich (WDM)
Wydział Finansowo – Księgowy (FK)
Wydział Informatyki i Łączności (WI)
Wydział Oddziaływania Inwestycji na Środowisko (OIS)
Wydział Oznakowania Nawigacyjnego (ON)
Wydział Pomiarów Morskich (PM)
Wydział Prawno-Organizacyjny (PO)
Wydział Przygotowania Inwestycji (PI)
Wydział Realizacji Inwestycji (RI)
Wydział Spraw Pracowniczych (SP)
Wydział Techniczny (WT)
Wydział Transportu i Zaopatrzenia (TZ)
Wydział Usług Remontowych Taboru Pływającego (TP)
Wydział Współpracy Międzynarodowej (WM)
Wydział Zabezpieczenia Geodezyjnego (ZG)
Wydział Zamówień Publicznych (ZP)
Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)
Zespół do spraw Energetyki (ZE)
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych (OIN)

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: